Wprowadzenie rady parafialnej w Bładnicach

W Święto Trójcy Świętej 12 czerwca 2022 roku w kościele ewangelickim w Bładnicach odbyło się uroczyste wprowadzenie rady parafialnej.

W Święto Trójcy Świętej uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym nawiązał do 30 rocznicy poświęcenia bładnickiej plebanii. 13 czerwca 1992 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku plebanii, w której jako pierwszy duchowny zamieszkał ówczesny wikariusz ustrońskiej parafii ks. Adrian Korczago wraz ze swą rodziną. Biskup podkreślał, że wówczas przed radnymi roztaczały się konkretne zadania budowy kościoła, dziś radni mają przed sobą wyzwania adekwatne do czasów, w których żyjemy. Jednak zarówno wówczas, jak i dziś  niezwykle istotna jest fascynacja tym, co się wykonuje i do czego zostało się powołanym. Kaznodzieja wskazywał na postać niezwykłego fascynata, który  w Liście do Rzymian (11,33-36) wyraził swój zachwyt nad „głębokością bogactwa i mądrości, i poznania Boga”, zachęcając zarówno radę parafialną, jak i całą parafię do przyłączenia się do „zaintonowanej” przez Pawła pieśni pochwalnej na cześć Boga. „Zachwyt nie musi obejmować wszystkich sfer życia, ale może uskrzydlić wiele z nich. Entuzjazm nie musi stanowić zaprzeczenia stąpania po ziemi i nie wyklucza racjonalistycznego postrzegania rzeczywistości, ale może wyostrzyć nasze spojrzenie” (…) Bóg Ojciec stale na nowo pragnie wydobywać nas z chaosu (…) Bóg Syn nieustannie nam towarzyszy w naszym rozgoryczeniu „a myśmy się spodziewali” (…) Bóg Duch Święty zapala w nas potrzebę zmierzenia się z głębią”.  Warto wyruszać w stronę głębi, która nadal pozostanie tajemnicą, bo „z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen”.

Nabożeństwo współprowadził proboszcz parafii, ksiądz Marcin Markuzel. 

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Najnowsze wpisy