Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie.

Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł się do odpowiedzialności i obowiązków radnych wobec Boga i parafii. Nabożeństwo jest dostępne na parafialnym kanale YouTube.

Wybory do trzech wymienionych organów odbyły się 17 i 24 października 2021 roku. Nowa Rada Parafialna liczy 25 osób, Komisja Rewizyjna 4 osoby, natomiast Rady Filiałów całej parafii łącznie składają się z 42 osób. Zadania nowo wybranych członków różnią się w zależności od danego organu. Ich cechą wspólną jest jednak zawsze szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterzy w duchowym budowaniu zboru.

Najnowsze wpisy