Wprowadzenie rady parafialnej w Cisownicy

25 września 2022 roku w kościele ewangelickim w Cisownicy dokonano wprowadzenia rady parafialnej.

W 15. Niedzielę po Święcie Trójcy Świętej w zastępstwie biskupa Adriana Korczago uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy ks. Marek Twardzik.

Okolicznościowe kazanie, które wygłosił, oparte zostało o fragment wyjęty z Ewangelii Łukasza 18,28-30 i dotyczyło ono pytania uczniów Jezusa: jaką korzyść przyniesie im fakt, że opuścili swoje domy i poszli za Nim? Duchowny podkreślał, że dziś również wielu ludzi nie dostrzega korzyści wynikających z wiary. Patrząc krótkowzrocznie i materialistycznie zapominają oni bowiem o zbawieniu, przebaczeniu, życiu pod Bożą opieką oraz z Bożym błogosławieństwem. Proboszcz zaznaczył, że każdy z nas musi zdecydować czy warto iść przez życie z Bogiem.

Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Ołtarza. Uświetniły go występy parafialnego Chóru Mieszanego oraz zespołu młodzieżowego.

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Zdjęcia: Facebook/Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy

Najnowsze wpisy