Wprowadzenie rady parafialnej w Czechowicach-Dziedzicach

11 grudnia 2022 roku w kościele ewangelickim w Czechowicach-Dziedzicach dokonano wprowadzenia rady parafialnej.

W 3. Niedzielę Adwentu uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago. W trakcie uroczystości biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, które oparł o tekst biblijny pochodzący z Księgi Izajasza 40,1-11. Kaznodzieja podkreślił, że „jednym z priorytetowych  zadań rady parafialnej, jak i każdego chrześcijanina jest pocieszanie. Pocieszenie stanowi uwerturę, swego rodzaju klucz do wszelkiego zwiastowania. (…) Pocieszenia nie możemy darować sami sobie. Oczywiście są osoby, które podejmują różnego rodzaju próby, by „wlać” w siebie odrobinę pociechy. Taki jednak rodzaj pociechy jest niezwykle nietrwały. Pocieszenie musi być wypowiedziane. Pociecha, to nie jedynie słowa czy stosowne gesty. Niesienie pociechy to w pierwszym rzędzie gotowość wysłuchania, by adekwatnie reagować na potrzeby drugiego człowieka, celując w jego pustynny kontekst życiowy. (…)  Zadaniem radnych jest dostrzeganie, zauważanie i reagowanie na potrzeby tych, którym potrzeba pociechy. Często bycie przy drugim  podczas jego rozterek, przytulenie, wysłuchanie już stanowi ważny element niesionej pociechy”.

Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Ołtarza. Liturgię współtworzył proboszcz ks. Janusz Holesz. Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wpieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Najnowsze wpisy