Wprowadzenie Rady Parafialnej w Czechowicach-Dziedzicach

15 października 2017 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna Parafii Ewangelickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Uroczystego wprowadzenia dokonał bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, w 18. niedzielę po Trójcy Świętej. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym odniósł się do odpowiedzialności i obowiązków radnych wobec Boga i parafii.

Po nabożeństwie ósemka nowo wybranych radnych wraz z proboszczem parafii, ks. Januszem Holeszem, wzięła udział w zapoznawczym spotkaniu z biskupem, w trakcie którego omówiono wyzwania i potrzeby parafii w Czechowicach-Dziedzicach.

Najnowsze wpisy