Wprowadzenie rady parafialnej w Goleszowie

18 kwietnia 2022 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna parafii w Goleszowie.

W Poniedziałek Wielkanocny uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków dokonał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Wybory nowej rady parafialnej odbyły się 23 stycznia w filiałach oraz 30 stycznia 2022 roku w Goleszowie.

Podczas nabożeństwa biskup podziękował dotychczasowym radnym parafialnym za ich służbę i zaangażowanie w pracę rady oraz życie parafialne. W ramach połączonego z Wieczerzą Pańską nabożeństwa wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym w oparciu o modlitwę Jonasza (Jon 2, 3-10) podkreślił, że Bóg kieruje swe zadania do każdego z nas, niezależnie czy jesteśmy organistami, kościelnymi, dyrygentami, chórzystami, szkółkowiczami, leaderami młodzieżowymi, aktywnymi uczestnikami życia parafialnego, jaki i sporadycznie w nim uczestniczącymi. „Kalkujemy, zastanawiamy się i często próbujemy wprowadzać korektę w Bożych planach, bo te oceniamy jako mało realne, chyba pomyłkowo zadane, wymagające naszej interwencji, by zbawić świat przed zbytnią miłością naszego Boga, bo w naszej ocenie beneficjenci Bożej łaski na pewno na nią nie zasługują. To takie Jonaszowe, niezmienne, mimo setek mijających lat od czasów próby uratowania Niniwijczyków. Ucieczka, powstrzymywanie, ograniczanie, odwracanie się od Bożych zadań czy realizowanie ich na własną nutę, to nasza specjalność. Bóg jednak znajduje sposób, by zrealizować swe plany. (…)” Dalej kaznodzieja pytał: „Czy potrafimy być wdzięczni za otrzymane zadania, Boże propozycje, możliwość służenia  mu na różnych obszarach życia? Czy służbę odbieramy jako jarzmo czy nobilitację? Próbujemy się  z niej wymigać czy służyć całymi sobą?”.

W trakcie uroczystości dziękowano biskupowi Adrianowi Korczago za jego prawie dziesięcioletnią, zaangażowaną służbę proboszcza goleszowskiej parafii. W imieniu rady parafialnej podziękowania wypowiedział kurator Jerzy Sikora, a w imieniu współpracowników do biskupa zwrócił się ks. Piotr Sztwiertnia.

Nabożeństwa współtworzyły chóry parafialne: chór dziecięcy „Promyki” pod dyr. diak. Kariny Chwastek-Kamieniorz, chór „Sola Fide” pod kierownictwem Małgorzaty Konarzewskiej, chór męski „Cantus” pod dyr. Anny Stanieczek oraz chór mieszany pod dyr. Izabeli Michalik.

Najnowsze wpisy