Wprowadzenie rady parafialnej w Jaworzu

W niedzielę 17 grudnia 2023 roku, w kościele ewangelickim w Jaworzu dokonano wprowadzenia rady parafialnej.

Wybory odbyły się 29 października 2023 roku, a zatwierdzone zostały przez Radę Diecezjalną 7 listopada. W 3. Niedzielę Adwentu uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków Rady parafialnej dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago, który w oparciu o tekst biblijny z Ewangelii Mateusza rozdział 11 wiersze 2 do 6 zwrócił uwagę na fakt, że „postać Jana Chrzciciela może być niezwykle pomocną w dniach rozterek, wątpliwości, przesilenia. Skoro on, który w życiu płodowym zareagował poruszeniem na wizytę ciężarnej Marii w domu swych rodziców Elżbiety i Zachariasza, skoro on, który był krewniakiem rabbiego z Nazaretu, pyta: Czy Ty jesteś Tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? – to możemy powiedzieć, że nasze pytania są również uprawomocnione. 

Służba radnego może być pełna różnego rodzaju komplikacji, napięć, wyzwań i może rodzić szereg wątpliwości. Nam też wolno pytać. (…)

Wątpliwości właściwie wyartykułowane, a nie przemilczane są motorem rozwijającym naszą wiarę. Więcej niż prorok, jak nazywa go Jezus,  pyta. My pytamy. I chcielibyśmy jednoznacznych odpowiedzi. Byłoby prościej, łatwiej, bezproblemowo. Jezus nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Poddaje indywidualnej ocenie swą dotychczasową działalność. My również mamy wypowiedzieć się co widzimy i co słyszymy. (…)

Naszym zadaniem jest: przywracać duchowy wzrok, wyostrzać duchowe patrzenie; chwiejącym się w swych życiowych postawach przywracać równy, rytmiczny krok; zapewniać o oczyszczeniu z trądu grzechu, z sytuacji chybiania  celu, oddalania się od Boga, równocześnie ukazując darowaną nową szansę; przywracać słuch, by opowiadać co uczynił Pan, czego dokonał; przywracać do życia tych, w których ochota do życia zamarła, których zniechęcenie pokonało, którym paraliż działania ograniczył puls duchowego bycia i wreszcie niezależnie od reprezentowanego statusu społecznego głosić wszystkim Dobrą Nowinę. Pakiet wyzwań. Wysoko postawiona poprzeczka. Tylko tak dajemy szansę innym i sobie, by znajdować odpowiedzi na zadawane pytania: Czy  to Ty, czy przeorientować nasze oczekiwanie na kogoś innego?”.

Liturgię współtworzyli proboszcz ks. Władysław Wantulok i proboszcz pomocniczy Andrzej Krzykowski oraz chór parafialny pod dyrekcją Małgorzaty Penkala-Ogrodnik.

Życzenia nowej radzie złożył dotychczasowy kurator parafii Ryszard Mili. 

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Zdjęcia: Ryszard Stańczyk.

Najnowsze wpisy