Wprowadzenie rady parafialnej w Międzyrzeczu

3 grudnia 2023 roku w kościele ewangelickim w Międzyrzeczu dokonano wprowadzenia rady parafialnej.

Wybory odbyły się w niedzielę 22 października 2023 roku, a zostały zatwierdzone przez Radę Diecezjalną w dniu 7 listopada. W 1. Niedzielę Adwentu, wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago. W trakcie uroczystości biskup wygłosił okolicznościowe kazanie w oparciu o słowa 24 Psalmu. Kaznodzieja podkreślił, że „Adwentowy czas, to czas otulania się chwałą Najwyższego, życia w Bożej bliskości, by przetrwać, by być, by się nie poddać, by nie rezygnować, ale pielęgnować w  sobie  pewność, że Boże obietnice, cała ich mnogość, w Jezusie Chrystusie, znalazły wspaniałe wypełnienie ukazujące nam niewyobrażalną wierność Boga. (…) Do tego zadania zostajemy zachęceni przez Psalmistę. Wzywa nas do podniesienia się zwłaszcza w  sytuacjach, kiedy zagapieni nie dostrzegamy przybywającego Gościa, bądź potknęliśmy się w naszym życiu, upadliśmy lub ugrzęźliśmy w bagnie oddalenia od Boga,  kiedy zbrukani grzechem nie mamy już sił. Potrzeba nam wówczas wsparcia, by ktoś nas podniósł, by wspomógł, zmotywował do zmiany, zachęcał do działania – to ewidentny pakiet kompetencji starszych zboru. (…) Radni parafialni muszą być świadomi tego, że prastarość: przyzwyczajeń, nawyków, wygody, do której przywykliśmy, niechęci do zmiany czegokolwiek, kurczowego trzymania się tradycji itd., musi być przełamana. Z tej prastarości trzeba się podnieść. To oznacza, że zadaniem radnych nie jest utwierdzanie w prastarości, dotychczasowości, lecz otwieranie się na nowe, poszukując możliwości adekwatnych do naszych czasów rozwiązań, by nas nie ubywało, lecz przybywało”.

Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Ołtarza. Liturgię współtworzył proboszcz ks. Andrzej Dyczek. 

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Zdjęcia: Mariusz Fender

Najnowsze wpisy