Wprowadzenie rady parafialnej w Skoczowie

26 marca 2023 roku w kościele ewangelickim św. Trójcy w Skoczowie dokonano wprowadzenia rady parafialnej.

W 5. Niedzielę pasyjną „Judica” uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago. W trakcie uroczystości biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, które oparł o tekst biblijny pochodzący z piątego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Kaznodzieja podkreślił, że: „[…] Widząc obraz Człowieka z Getsemane, jesteśmy zaskoczeni, bo nawet, mimo mijających wieków, nadal w Chrystusie chcielibyśmy widzieć herosa. Bo my lubimy zwycięzców, boimy się przegranej. Bo my nie potrafimy dostrzec w słabości mocy, zwłaszcza we współczesności słabość dyskwalifikuje. […] A my stajemy dziś naprzeciw Człowieka, który płacze, krzyczy, jest zalękniony, cierpiący, narażony na pokusy, ekstremalnie wycieńczony. Jest Człowiekiem, który posmakował słabości. […] Właśnie to sprawia, że Jezusowe człowieczeństwo, tak wyartykułowane w tejże słabości, w tej ludzkiej nędzy rzutuje na moją i twoją wiarę. Syn Boży, najzacniejszy, najdostojniejszy Dziedzic tego świata, staje się płaczącym, słabym człowiekiem, a to po to, byśmy zalęknieni, słabi, zdezorientowani mogli w tej słabości, odkryć moc”. Biskup zwrócił się również bezpośrednio do nowych członków rady parafialnej, akcentując, że: „Jako radni parafialni nie macie wykazywać się szczególnymi zdolnościami populistycznymi, nie macie za zadanie przypodobywać się każdej i każdemu z tego zboru, ale macie o każdą i każdego się modlić, a jeśli przyjdzie czas trudny, bolesny, skomplikowany, złożony, nieczytelny, to ta modlitwa ma się jeszcze bardziej intensyfikować. Bo jednym ze znaczących elementów procesu nabywania posłuszeństwa, poddawania się Bożej woli jest rozmowa z Bogiem […] Jako radni macie się wsłuchiwać w różne perspektywy skoczowskich parafian. Jako radni macie przede wszystkim wsłuchiwać się w Tego, który potrafił słuchać i chociaż wcale nie było mu łatwo, powiedział 'Amen’ na Bożą wolę”.

Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Ołtarza. Liturgię współtworzyli księża skoczowscy: proboszcz ks. Alfred Borski oraz wikariusze ks. Krzysztof Śledziński i ks. Oskar Wild. Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Zdjęcia: Facebook parafii ewangelickiej w Skoczowie

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej