Wprowadzenie rady parafialnej w Starym Bielsku

16 stycznia 2022 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Starym Bielsku.

W 2. Niedzielę po Epifanii uroczystego wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym w oparciu o 1 List do Koryntian rozdział 2 wiersze 1-10 podkreślał, by siłę do powierzonej służby czerpać z bezsilności Ukrzyżowanego. Jego słabość, jak powiada Paweł, jest naszym ratunkiem. Ten Boży paradoks stanowi najbardziej płomienną mowę, która w służbie radnych może praktycznie przejawiać się w postaci utulenia kogoś, kto będzie potrzebował wsparcia, czy też milczącego bycia przy kimś w sytuacji, w której nie znajduje się właściwych słów, albo dostrzeżenia kogoś, kto marginalizowany, bądź sam się dystansuje. Radnym potrzeba zapatrzenia się w Ukrzyżowanego, a wówczas ukazywanie mocy w słabości usuwać będzie zbędne drżenie i lęk przed nieznanym.

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterzy w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

fot. Facebook / Parafia Ewangelicko-Augsburska w Starym Bielsku

Najnowsze wpisy