Wprowadzenie rady parafialnej w Wieszczętach–Kowalach

26 listopada 2023 roku w kościele ewangelickim w Wieszczętach-Kowalach dokonano wprowadzenia rady parafialnej.

Wybory rady parafialnej odbyły się w niedzielę 8 października 2023 roku, a zostały zatwierdzone przez Radę Diecezjalną w dniu 7 listopada. W Niedzielę Wieczności, a zatem w Ostatnią Niedzielę Roku Kościelnego, uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago. 

W trakcie uroczystości biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, które oparł o tekst biblijny pochodzący z 2 Listu Piotra 3 rozdziału, wiersze 8 do 13, stawiając radnym na jego podstawie pytanie: „Jacy powinniście być?”, równocześnie podkreślając, że dotyczy ono wszystkich oczekujących i wpatrujących Przybywającego. „Jacy powinniśmy być?” – pytał dalej kaznodzieja w kontekście zwiększającego się „wewnętrznego niepokoju, niezadowolenia, raptownie narastającego zniecierpliwienia” jako znamion dni zwanych niespokojnym czasem. „Piotr Apostoł przypomina: Bóg – nie zwleka,jest cierpliwy,nie chce zagłady. (…)Bóg daje czas, jeszcze go daje, bo nie chce żeby ktokolwiek zginął. Boży zegar bije w takt miłości, tworząc rytm okazywanej nam łaski. On czeka cierpliwie. Tym samym okazuje swą wierność (…) Jako starsi zboru macie całą paletę zadań, których nie omieszkam przypomnieć. Jednak pytanie: Jacy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując przyjścia dnia Boga i starając się je przyśpieszyć? – jest pytaniem o szczególną waszą kompetencję.  (…) Czy będąc u granic własnych możliwości potraficie odkrywać nadzieję i ufać, że Bóg w kontekście naszego kresu jest początkiem i zachęcać do tego innych? W Niedzielę Wieczności (…), dawniej zwaną Niedzielą Umarłych (…) znów świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie, doświadczając światła tworzenia nowego, świętujemy zwycięstwo Tego, który był, jest i przyjdzie”.   

Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Ołtarza. Liturgię współtworzyli: proboszcz parafii ks. Piotr Janik oraz chór pod dyrekcją Joanny Kenig.

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Zdjęcia: Jerzy Krehut

Najnowsze wpisy