Wprowadzenie rady parafialnej w Wiśle-Czarnem

6 marca 2022 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna parafii ewangelickiej w Wiśle-Czarnem.

W Niedzielę Invocativ (1. Niedzielę Czasu Pasyjnego) uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków dokonał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym w oparciu o wybrane wersety czwartego rozdziału 2. Listu Apostoła Pawła do Koryntian przywołał obraz glinianego naczynia, porównując go do ludzkiego życia. Podkreślał jednak, że nawet w rozbitych skorupkach tkwi energia życia dzięki Bożemu działaniu. Biskup dodał także, że odpowiedzialność wprowadzonych w urzędowanie członków Rady Parafialnej staje się jeszcze większa w obliczu wojny w Ukrainie, a co za tym idzie, wobec masowego przypływu uchodźców, którym jako chrześcijanie musimy wychodzić naprzeciw z pomocą. Nabożeństwo współprowadził proboszcz parafii, ksiądz Marek Michalik.

Wybory odbyły się 13 lutego 2022 roku podczas Zgromadzenia Parafialnego, będącego jednocześnie najwyższą władzą ewangelickich parafii. Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Najnowsze wpisy