Wprowadzenie rady parafialnej w Wiśle-Głębcach

W 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego 5 czerwca 2022 roku w kościele ewangelickim w Wiśle-Głębcach odbyło się uroczyste wprowadzenie rady parafialnej.

W 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym w oparciu o List Ap. Pawła do Rzymian podkreślał, że „coraz więcej osób świetnie radzi sobie bez Kościoła, bez społeczności ludzi wiary. Młodym często nie jest ona w ogóle potrzebna. Pandemia ukazała, że można ewentualnie zdalnie rekompensować sobie jej brak. Czy zatem Chrystus zamieszkuje jeszcze wśród nas?

Jakiego kalibru wyzwania pojawiają się w takim kontekście przed starszymi zboru? Czy mamy pomysły, znajdziemy rozwiązania, by aktywizować, motywować, zachęcać innych swym przykładem? Już podczas stawiania tych pytań wydaje się odczuwamy przesilenie, a jeszcze nie rozpoczęliśmy działań.

A może – pytał dalej biskup – błąd tkwi w tym, że za mało w nas tęsknoty za Duchem Świętym? Czy czasem aż nadto nie bazujemy jedynie na własnych siłach, nie mając odwagi, by zwrócić się w  stronę Tego, którego działania tak bardzo nam potrzeba? (…)

Nam potrzeba Ducha Świętego – każdej radzie parafialnej, waszej również  – nam wszystkim, byśmy umieli otwierać się na siebie nawzajem, byśmy nie trwonili otrzymanych darów. (…)

Duch Boży motywuje nas do tworzenia czegoś wspólnie, dla dobra wszystkich, bez zbędnej zadyszki rywalizacji”.

Nabożeństwo współprowadził proboszcz parafii, ksiądz Tadeusz Byrt.

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

fot: J. Małyjurek

Najnowsze wpisy