Wprowadzenie w urząd nowych biskupów na Słowacji

2 marca 2019 roku w kościele ewangelickim w Zwoleniu (Słowacja) wprowadzono w urząd nowych biskupów Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji. W uroczystości z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wziął udział bp Adrian Korczago.

Ks. Ivan El’ko został wprowadzony w urząd biskupa generalnego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji. Wprowadzenia dokonał bp Julius Filo, emerytowany Biskup Kościoła wraz z bp. Slavomirem Sabolem, biskupem wschodniego dystryktu Kościoła. Następnie bp Ivan El’ko wprowadził w urząd biskupa zachodniego dystryktu ks. Jána Hroboňa, a wiceprezesa Konsystorza, Jana Brozmana, w urzędowanie wprowadził bp Slavomir Sabol. Bp Adrian Korczago wraz z pozostałymi biskupami obecnymi na uroczystości zgodnie ze zwyczajem apostolskim modlił się i nakładał ręce na nowo wprowadzonych biskupów.

W uroczystości wzięli udział biskupi luterańscy z wielu stron świata oraz przedstawiciele m.in. Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Prawosławnego.

Bp Ivan El’ko urodził się w 1964 roku. W 1987 roku został ordynowany na ewangelickiego duchownego. Służył w parafiach w Krajnem i Nitrze oraz pełnił funkcję seniora senioratu dunajsko-nitrzańskiego.

Bp Ján Hroboň urodził się w 1967 roku. Ordynowany na duchownego ewangelickiego w 1992 roku. Dotychczas służył w parafiach w Lazach pod Maktyou, Bratysławie, Martinie i w Bratysławie-Dubrawce.

Zdj. rtvs.sk

Najnowsze wpisy