Wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Marcina Brzóski

W niedzielę Estomihi 3 marca 2019 roku ks. Marcin Brzóska został wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. prezesa Adama Maliny, prezesa Synodu Kościoła i proboszcza parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach i ks. radcy Waldemara Szajthauera, proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle.

Kazanie wygłosił nowo wprowadzony proboszcz ks. Marcin Brzóska. W liturgii wstępnej wzięli udział cieszyńscy wikariusze – ks. Marcin Podżorski oraz ks. Łukasz Gaś – a przemówienie spowiednie skierował do zebranych bp Marian Niemiec.

Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali: kurator parafii w Cieszynie Małgorzata Wacławik-Syrokosz, proboszcz partnerskiej parafii z Dolnego Kubina na Słowacji ks. Jana Pabakova oraz proboszcz partnerskiej parafii ze Schwabach w Niemczech ks. Paul Zellfelder. Ks. Marcina Brzóskę w Cieszynie powitała również burmistrz miasta Gabriela Staszkiewicz.

Podczas nabożeństwa wystąpiły połączone chóry parafii cieszyńskiej oraz Wyższobramski Chór Kameralny.

Fot. Archiwum Parafii Ewangelickiej w Cieszynie

 

Najnowsze wpisy