Wspólna reformacyjna sesja rad gmin Jaworza i Jasienicy

Z inicjatywy Parafii w Jaworzu z okazji 500 lat Reformacji odbyła się wspólna sesja rad gmin Jaworza i Jasienicy. W czasie sesji rady gmin podjęły uchwałę o posadzeniu pamiątkowych dębów przy kościołach ewangelickich leżących na terenie gmin Jaworza i Jasienicy tj. w Jaworzu, Jasienicy, Międzyrzeczu i Wieszczętach.

Oprócz radnych obu gmin oraz przedstawicieli wszystkich podległych urzędom gmin jednostek organizacyjnych, w sesji wzięły udział Rady Parafialne z Parafii z Jaworza, Międzyrzecza i Wieszcząt-Kowale wraz z swoimi duszpasterzami. Obecny był również emerytowany proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu ks. Jan Lech Klima, który przed laty dal wspaniale świadectwo ekumenizmu udostępniając kościół w Międzyrzeczu dla wspólnoty rzymsko-katolickiej kiedy ich kościoł w Międzyrzeczu spłonął. I do tego odniósł się w swoim przemówieniu wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podkreślając, że pamięć o takiej postawie jest wciąż żywa wśród mieszkańców. Obecni byli proboszczowie parafii rzymsko-katolickich w Jasienicy i Jaworzu oraz dziekan dekanatu jasienickiego ks. Jan Froelich.

Prelekcję na temat Reformacji i jej wplywu na życie społeczne wygłosił dr Łukasz Barański. Podziękowanie samorządom obu gmin w imieniu Kościoła Ewangelickiego wypowiedział bp Adrian Korczago zachęcając mieszkańców do tego aby pamiątkowe dęby nie pozostały tylko pamiątkowymi, bo kiedyś zostały posadzone, ale aby przypominały i wydawały świadectwo jedności i wspólnoty. Na zakończenie odbyl się krótki koncert zespołu „Cantate” pod kier. Małgorzaty Penkala-Ogrodnik przeplatany wierszami Piotra Michalika. Sesja zakończyła się poczęstunkiem, w czasie którego uczestnicy mogli w rozmowach podzielić się wrażeniami z tego wydarzenia.

Tekst: ks. Adam Krzykowski, fot. Ryszard Stanclik

Najnowsze wpisy