Wycieczka do Austrii

Komisja Historyczna Synodu Diecezji Cieszyńskiej zaprasza na wspólny wyjazd do Krems, Stein, Mauthausen-Gusen w Austrii w dniach 16-18.08.2022 r. (wtorek-czwartek).

Ramowy program

16.08.2022, ok. godz. 6.00 wyjazd z Cieszyna; zwiedzanie Krems i Stein, gdzie zginęli m.in. mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, żołnierze AK „Stragan”; przejazd doliną Wachau (lewymbrzegiem Dunaju); nocleg.

17.08.2022

Spotkanie w przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Austrii (wspólne uroczystości). Zwiedzanie Muzeum Mauthausen-Gusen. W godzinach popołudniowych wyjazd do Linzu i zwiedzanie miasta. 

18.08.2022

Przejazd doliną Wachau (prawym brzegiem Dunaju). Powrót.

Orientacyjny koszt wyjazdu ok. 1000 zł., (uzależniony od liczby uczestników). 

W cenie: przejazd i noclegi ze śniadaniem, ubezpieczenie. 

Dodatkowe koszty to: pozostałe posiłki (we własnym zakresie) oraz ewentualne bilety wstępu. (Zwiedzanie Muzeum Mauthausen-Gusen jest bezpłatne). 

Uczestnik powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Zgłoszenia przyjmuje do 12.07.2022 r. Biuro Diecezji Cieszyńskiej. (nr tel. 33 816 40 54 lub e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Ostateczny koszt i konto, na które należy wpłacić należność zostaną podane w terminie późniejszym.

zdjęcie: www.musement.com

Najnowsze wpisy