69. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

Hasło TED 2018 „Pragniesz?” nawiązuje do słów z Księgi Objawienia 21,6.

Czy wiem do czego dążę? Czego lub kogo pragnę? Jaki jest sens i cel mojego istnienia, moich działań, pracy, relacji z innymi?

To ważne pytania, związane z poszukiwaniem przez nas szczęścia, spełnienia, dobra, miłości. Ale co zrobić, gdy jestem tak wypalony, że marzę jedynie, by mieć tzw. „święty spokój”? Co zrobić, gdy czuję się tak zraniona, że nie dążę już do nawiązania relacji z kimkolwiek?

Zainspirowani obietnicą Boga Ojca będziemy stawiać sobie wiele pytań, przede wszystkim o to, co tak naprawdę daje nam w swoim Synu. Za darmo… każdemu kto pragnie.

Spotkamy w trakcie TE ludzi z różnych stron kraju i z różnych stron świata. Głos zabiorą mówcy z czterech kontynentów. Usłyszymy uchodźców z Afryki i Azji, ewangelistką będzie Europejka, a jednym z wykładowców Amerykanin. Będą, tradycyjnie, akcenty czeskie, i nie po raz pierwszy ukraińskie. Zachęcamy Was do rozmów, do wymiany myśli i doświadczeń, do wspólnej modlitwy (codziennie w „pokoju modlitw” w Syloe).

Naszą gorącą modlitwą jest, by wszystkie spotkania służyły odkrywaniu najgłębszych pragnień każdego z nas i były wielkim spotkaniem z Tym, który może je zaspokoić.

Jezus może rozbudzić w nas nowe tęsknoty, marzenia, może dać nam nową energię i siły do życia. Żeby chciało nam się chcieć. Żebyśmy pragnęli pragnąć.

Komitet TE

Więcej na: www.te.cme.org.pl

Szczegółowy program TED 2018

Najnowsze wpisy