Centrum Śląskiej Diakonii w Czechach

Zwiedzanie (język polski), dwie tury 11.30 i 12.00 m.in. chrześcijańska szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (najlepsza szkoła w Czechach), mieszkania chronione dla osób z wykluczeniem socjalnym i ekonomicznym

 

 

oprowadza: Czesław Santarius, em. dyrektor Śląskiej Diakonii

 

 

miejsce:   Centrum Śląskiej Diakonii, ul. Na Nivach 259/7 (obok kościoła ewangelickiego Na Nivach), Czeski Cieszyn

Najnowsze wpisy