„Codziennik kobiet”

 Promocja książki z rozmyślaniami biblijnymi na każdy dzień napisanymi przez kobiety, prezentują: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Cieszyn;  dk. Katarzyna Rudkowska, Radom

 

 

prowadzenie: Bożena Giemza, dyrektor Wydawnictwa Warto CME, Dzięgielów

 

 

miejsce:  Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego, ul. Sienkiewicza 2, aula, parter

Najnowsze wpisy