Diakonia krajowa i lokalna

• Ewangelicki Dom Opieki „Soar” – przykład diakonii parafialnej,
Małgorzata Skurska, dyrektor EDO „Soar”, prelekcja multimedialna, zwiedzanie, zajęcia plastyczne z podopiecznymi
• Ogólnopolskie akcje diakonijne, pozyskiwanie funduszy i efektywna pomoc

Najnowsze wpisy