Duszpasterstwa środowiskowe

Jak działają, komu pomagają, kiedy mogą mnie wspierać, Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

 

– ks. ppłk Sławomir Fonfara, Domy Opieki – ks. Marek Londzin, Ewangelickie Duszpasterstwo Straży Pożarnej

 

– ks. st. kpt. Adam Glajcar, Ewangelickie Duszpasterstwo Niesłyszących – dk. Barbara Adamus, Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne  – ks. Ryszard Pieron, Duszpasterstwo Szpitalne – ks. Janusz Holesz

 

 

 prowadzenie: ks. Piotr Janik

 

 

miejsce:  Szpital Śląski, ul. Bielska 4, sala przy wejściu do nowego budynku

Najnowsze wpisy