Meandry ekumenii po 500 latach Reformacji

 

Ekumeniczne świętowanie Reformacji nie zawsze jest łatwe i proste, ale jest konieczne. Szczególnie, gdy zdamy sobie sprawę, że ruch ekumeniczny obchodził w 2010 roku stulecie istnienia. W ciągu ostatnich lat jesteśmy światkami wyjątkowych wydarzeń, jak np. obecność papieża na upamiętnieniu Reformacji 31.10.2016 roku w Lund. Jakie więc są relacje ekumeniczne, szczególnie z Kościołem Rzymskokatolickim dzisiaj i dokąd one prowadzą?

 

 

dyskusja: bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko – Augsburski, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Krzysztof Nitkiewicz, Diecezja Sandomierska Kościoła Rzymskokatolickiego, przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego, prof. Karol Karski, historyk ekumenizmu, redaktor naczelny „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”, ks. prof. Józef Budniak, diecezjalny  referent do spraw ekumenizmu Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego

 

 

prowadzenie: ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

 

miejsce: kościół Jezusowy, Cieszyn

Najnowsze wpisy