Nabożeństwo

Serdecznie zapraszamy na niedzielne nabożeństwo w 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego.

Czy duchowa strona naszego życia jest przeciwstawna cielesnej? Czy „ludzka mądrość” jest przeszkodą w rozwoju duchowym? Te pytania wynikające z 1 Listu apostoła Pawła do Koryntian 2,12-16 będą wstępem do rozważań o obecności Ducha Świętego w naszym życiu.

Najnowsze wpisy