Nabożeństwo wigilijne

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w Wigilię Narodzenia Pańskiego do Kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Chcemy wspólnie przeżywać szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, począwszy od wspólnego nabożeństwa w Wigilię. Chrystus obecny pomiędzy ludźmi zapowiada zmianę, odnowienie porządku, w którym to drugi człowiek – nasz bliźni – jest dla nas najważniejszym punktem odniesienia. Choć niełatwo jest przezwyciężyć tendencję do stawiania siebie w centrum świata, to doświadczenie Bożej obecności w Chrystusie pomaga nam tę perspektywę zmienić – a przez to odmienić świat, podobnie do zmiany jakiej oczekiwał prorok Izajasz (9,1) w słowach, które są hasłem dzisiejszego dnia: Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.

Najnowsze wpisy