Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w 3. Niedzielę Adwentu do Kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Adwent jest czasem przygotowań. Wiele wspaniałych rzeczy wymaga przygotowań, by móc ich doświadczyć. Nie ma jednak nic wspanialszego niż poczucie realnej Bożej obecności w życiu. By doświadczyć na nowo Boga w tym miejscu w którym jesteś musisz się do tego przygotować, wyrwać się w zaklętego kręgu codziennych obowiązków i powinności, znaleźć trochę czasu na refleksję o sobie, o swoim życiu i o Bogu, który jest obok. Dlatego spotykamy się na nabożeństwie w kolejną niedzielę Adwentu, by ponownie otworzyć oczy na pełną mocy Bożą obecność w życiu każdej i każdego z nas, a przez to by doświadczyć jak Bóg odmienia to co zmęczone, zmurszałe, rozbite w nową jakość, jak zamienia pustynię w ogród, według słów hasła niedzieli z księgi proroka Izajasza 40,3.10: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.

Najnowsze wpisy