Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w 4. Niedzielę Czasu Pasyjnego, niedzielę Laetare – od słów: Radujcie się z Jeruzalemem (Iz 66,10). Niedziela Laetare wyróżnia się pośród niedziel pasyjnych, bo odwołuje się do czegoś, co wydaje się kłócić z postem i pokutą – do radości. Jeżeli jednak spojrzymy na to szerzej, to tak jak pokuta ma przenikać całe, tak i radość jest nieodłączną częścią chrześcijaństwa. Ludzkie życie, związane z nim emocje – tak często sprzeczne i trudne do uporządkowania – znajdują swoje odzwierciedlenie w Słowie Bożym. Bóg widzi nasze życie takim jakim jest. Dlatego stając przed nim możemy czuć lęk z powodu własnej grzeszności ale i radość z powodu jego miłosierdzia. Spotkajmy się w niedzielę, by razem doświadczyć Boga przenikającego nasze życie.

Najnowsze wpisy