Próba chóru mieszanego

Chór mieszany Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie zaprasza na próby w poniedziałki o godz. 18:00.

Najnowsze wpisy