Spotkanie ze Słowem Bożym

Zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym w kaplicy Domu Sióstr EBEN-EZER.

Słowo: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Najnowsze wpisy