Wierzysz! Czy to już widać?

Diakonia – nasze reformacyjne świadectwo dziś.

 

 

dyskusja: bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej; Zuzanna Filipkowa, dyrektor Śląskiej Diakonii, Czechy; ks. Piotr Wowry, Stowarzyszenie Maria-Marta, Ustroń; Wanda Wieczorek, diakonisa, Diakonat Żeński „Eben-Ezer”; Bożena Polak, koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina”, Katowice

 

 

prowadzenie: ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej

 

 

miejsce:   Centrum Śląskiej Diakonii, Czeski Cieszyn, ul. Na Nivach 259/7 (obok kościoła ewangelickiego Na Nivach)

Najnowsze wpisy