Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

W TYM ROKU NABOŻEŃSTWO INAUGURACYJNE Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ W CIESZYŃSKIEJ PARAFII ? 1 grudnia, w 1 niedzielę Adwentu, o godzinie 10:00.

Świece do nabycie w kancelarii od tej samej niedzieli oraz podczas nabożeństwa głównego o godz. 10:00

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych:
Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Pierwsza wspólna akcja odbyła się w 2000 r. rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do Świąt Bożego Narodzenia. Nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na przemian w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelicko-reformowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych.
Podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Dajmy swoje świadectwo, że potrafimy i chcemy pomagać.

Najnowsze wpisy