Wykład ks. prof. Tomáša Halíka podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej

W czwartek 14 września 2023 r. odbył się w Sali plenarnej centralny wykład XIII Walnego Zgromadzenia ŚFL.

Głównym mówcą był ks. prof. Tomáš Halík z Czech.

Gość zgromadzenia podkreślał, że „chrześcijaństwo znajduje się przed nową reformacją, która ani nie jest pierwsza, ani ostatnia”. Kryzys współczesnego Kościoła, niezależnie od wyznania, mówca upatruje w tym, że Zmartwychwstały jest trudno rozpoznawalny, tak jak i miało to miejsce w wielkanocny poranek. Nadto dochodzi do postępującej ekskulturacji, która charakteryzuje się brakiem wiary i wyrazistości. Tymczasem Kościołowi potrzeba inkulturacji – wplatania Ewangelii w życiową codzienność, poszukiwania Żywego we współczesnej Galilei. Prawdziwy Kościół można odnaleźć pośród zranienia. „Jezus stanowi dla takiego Kościoła szpital polowy”. Kolaborowanie Kościoła z różnego rodzaju reżimami jest niebezpieczne. Przekonanie, że z dyktatorami można się dogadać jest – zdaniem ks. profesora – iluzją. „Kochać wroga, znaczy uniemożliwić mu czynienie zła, wytrącić z jego ręki narzędzia zbrodni (….) Kościół, który daje się skorumpować – traci. W pierwszym rzędzie młodzież”. Szansą dla Kościoła jest traktowanie siebie nawzajem jako rodzeństwa.

Wykład ks. profesora Tomáša Halíka został przyjęty owacjami na stojąco.

Koreferaty wygłosili: Kataryn Lohre z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce oraz bp dr Frederick Onael Shoo, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tanzanii.

Całość prowadziła ks. Astrid Kleist Niemiec, wiceprezydent ŚFL na region Europy Zachodniej, Generalna Sekretarz Niemieckiego Krajowego Komitetu ŚFL.

Ks. Tomáš Halík urodził się w 1948 roku w Pradze. Jest absolwentem socjologii i filozofii na Uniwersytecie Karola. W czasach zwalczania chrześcijaństwa przez czeskie władze został potajemnie wyświęcony w Erfurcie na księdza katolickiego. W dobie komunizmu był jednym z czołowych działaczy Kościoła katolickiego w Czechosłowacji i bliskim współpracownikiem kard. Františka Tomáška. Po upadku komunizmu pozostał ważnym głosem Kościoła rzymskokatolickiego w dziedzinie życia społecznego. Wypowiada się na tematy teologiczne, etyczne, polityczne, czy ogólnoreligijne. Ceniony także poza kontekstem rzymskokatolickim. Pełni funkcję rektora uniwersyteckiego kościoła pw. Najświętszego Salwatora w Pradze oraz przewodniczącego Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, a także wykłada religioznawstwo na Wydziale Filozoficznym praskiego uniwersytetu.

Zdjęcia: ŚFL

Najnowsze wpisy