Wystawa w Muzeum Śląskim

W piątek 20 października 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach otwarto wystawę „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”.

Wystawa akcentuje bogatą, 500-letnią tradycję Kościoła luterańskiego w regionie. Jak tłumaczą organizatorzy, „skupienie uwagi na Kościele Ewangelicko-Augsburskim służy pobudzeniu refleksji nad obecnością ewangelików na Śląsku i przybliża ich tożsamość wyznaniową”. Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. Tematyczne moduły wystawy („Duchowość”, „Edukacja”, „Tradycja”, „Społeczeństwo i polityka”, „Kultura”) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

Wernisaż rozpoczęła dyrektor muzeum Alicja Knast, jednocześnie witając zebranych gości. Głos zabrali: Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego, bp dr Adrian Korczago – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz bp dr Marian Niemiec – zwierzchnik Diecezji Katowickiej.

W trakcie uroczystości zespół „Concerto Polacco” pod kierownictwem prof. Marka Toporowskiego wykonał arię, która uświetniła uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Jezusowego w Cieszynie w 1710 r.

W otwarciu wystawy udział wzięli goście Diecezji Cieszyńskiej z partnerskiego Okręgu Kościelnego An der Agger na czele z superintententem ks. Jürgenem Knabe.

Ekspozycję, która niemal w całości składa się z eksponatów pochodzących z ewangelickich parafii oraz prywatnych zbiorów ewangelików, będzie można oglądać do 30 kwietnia 2018 roku.

Spotkania towarzyszące

Uzupełnieniem wystawy będzie cykl dyskusji „Pokłosie reformacji – konflikty religijne i ich oblicze we współczesnej kulturze”. To seria spotkań z ekspertami z zakresu teatru, sztuki, literatury, z artystami oraz krytykami teatralnymi i badaczami kultury. W odniesieniu zarówno do wydarzeń historycznych, jak i różnych przekazów literackich czy filmowych postawione zostaną pytania o to, jaki obraz minionych konfliktów religijno-politycznych przetrwał do naszych czasów.

Pierwsze spotkanie pt. „Z historią w tle…” odbędzie się 27 października o godz. 17.00. Z kolei 21 listopada, również o godz. 17.00, będzie miała miejsce rozmowa z twórcami spektakli podejmujących temat konfliktów na tle religijnym pod hasłem „Dyskurs sceniczny jako debata o współczesności”. Ostatnie spotkanie z cyklu, „Popkulturowe rewizje historii”, odbędzie się 16 stycznia 2018 roku. Miejscem wszystkich wydarzeń będzie budynek stolarni. Wstęp 1 zł.

Dodatkowo 7 listopada odbędzie się wykład „Reformacja i kontrreformacja na Śląsku Cieszyńskim (XV–XVII w.)”, prowadzony przez Marcina Gabrysia, kustosza Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 w Muzeum w Strefie Kultury (sala A). Wstęp wolny.

Całe rodziny zapraszamy na przedświąteczne spotkanie „Zapachniało piernikami…” 19 grudnia o godz. 16.00 (Muzeum w Strefie Kultury, sala A). Opowieści o luterańskich tradycjach połączone zostaną z warsztatami lukrowania świątecznych pierników. Wstęp wolny.

„Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”

21.10.2017–30.04.2018

Kuratorzy: Henryka Olszewska-Jarema, Ada Grzelewska, Jan Sasor, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Joanna Szeligowska-Farquhar

Współpraca: Andrzej Holeczko-Kiehl, Agnieszka Tabor, Joanna Kryszka

Konsultacje merytoryczne: ks. Karol Macura, dr hab. Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś.

Najnowsze wpisy