XII Ekumeniczny Maraton Biblijny

30 stycznia 2020 roku w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej zorganizowano XII Ekumeniczny Maraton Biblijny.

Tradycyjnie w styczniu w pobliżu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan radio „Anioł Beskidów” organizuje ekumeniczne przedsięwzięcie związane z lekturą wybranej księgi biblijnej. Duchowni ewangeliccy na czele z bp. Adrianem Korczago, przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego wraz z bp. Romanem Pindlem, członkowie Kościołów: prawosławnego, grekokatolickiego oraz baptystów, a także członkowie żydowskiej gminy wyznaniowej odczytali dzieje zasiedlania przez Izraelitów Ziemi Obiecanej na podstawie Księgi Jozuego.

W lekturze uczestniczyli m.in. prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, starosta bielski Andrzej Płonka oraz poseł na Sejm RP Przemysław Drabek. Obecni byli również przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarskiego i artystycznego. Księgę czytała także osoba niewidoma posługując się alfabetem Braille’a.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Najnowsze wpisy