XV Ekumeniczny Maraton Biblijny

19 stycznia 2023 roku w Radiu Anioł Beskidów w Bielsku-Białej odbył się XV Ekumeniczny Maraton Biblijny.

Tradycyjnie w styczniu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan radio “Anioł Beskidów” wraz z Książnicą Beskidzką zorganizowało ekumeniczne przedsięwzięcie związane z lekturą wybranej księgi biblijnej. Duchowni ewangeliccy: zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago oraz ks. Robert Augustyn z Białej, przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego wraz z Biskupem Pomocniczym Diecezji Bielsko-Żywieckiej Piotrem Gregerem oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów ks. prof. Józefem Budniakiem, członkowie Kościołów: prawosławnego, grekokatolickiego, adwentystycznego oraz baptystycznego odczytywali treść Ewangelii Mateusza. Przesłanie Ewangelii wybrzmiało także z ust przedstawicieli miasta i powiatu, parlamentu, naukowców, artystów, działaczy społecznych, osób niewidomych i sióstr zakonnych.

Lekturę poprzedziły słowa wstępu do Ewangelii Mateusza wypowiedziane przez bp. Piotra Gregera oraz pozdrowienie bp. Adriana Korczago. Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej podkreślił, jak ważny jest fakt, by tekstu biblijnego nie odczytywać jedynie okazjonalnie, lecz by przesłanie Słowa Bożego znajdowało  przełożenie na codzienność.

Najnowsze wpisy