Zakończenie i podsumowanie XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie

19 września 2023 roku nabożeństwem zakończono trwające w dniach 13-19 września obrady XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie.

Nabożeństwo w Centrum Kongresowym ICE, w którym odbywały się obrady, zebrało 19 września po raz ostatni delegatów XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i Wieczerzy Pańskiej. Kazanie wygłosiła sekretarz generalna ŚFL ks. Anne Burghardt. W trakcie nabożeństwa wprowadzono w urząd nową Radę ŚFL wraz z Prezydentem oraz Wiceprezydentami, a które połączone zostało z modlitwą wszystkich uczestników o nowe gremia Federacji.

W trakcie codziennych modlitw występowało wiele chórów i zespołów, w tym z diecezji cieszyńskiej Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna. W chórze, który śpiewał podczas nabożeństwa inaugurującego Zgromadzenie, a który składał się z członków wielu polskich parafii luterańskich śpiewali także członkowie diecezji cieszyńskiej. Członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Nabożeństw (IWPC) był proboszcz parafii w Goleszowie ks. Piotr Sztwiertnia. W skład polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej wchodzili bp Jerzy Samiec, bp Adrian Korczago, bp Marian Niemiec, ks. Tymoteusz Bujok, Anna Wrzesińska, Jolanta Palowska, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska oraz Zofia Niemczyk.


Publikacja „Wspólne słowo”

Podczas obrad uchwalono szereg rezolucji dotyczących np. wojny w Ukrainie. Przedstawiono również kolejny owoc dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego, jakim jest publikacja „Wspólne słowo”, którą zaprezentowali sekretarz generalna ŚFL ks. Anne Burghardt wraz z prefektem Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan kard. Kurtem Kochem. Miało to miejsce w trakcie ekumenicznego nabożeństwa, w którym uczestniczyli, oprócz delegatów Zgromadzenia, także przedstawiciele światowej Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Rady Metodystycznej, Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola oraz Światowej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Po nabożeństwie odbyła się prezentacja stanowisk nt. nauki o usprawiedliwieniu. W dokumencie „Wspólne słowo” wyrażono zobowiązanie do działania na rzecz jedności Kościoła w obliczu trwających na świecie wojen, aktów przemocy i podziałów między ludźmi. Podkreślono znaczenie Chrztu Świętego jako sakramentu jedności i Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary tworzącego ekumeniczną więź, której źródłem jest Chrystus.


Nowy Prezydent oraz Rada Światowej Federacji Luterańskiej

W trakcie obrad dokonano także wyboru nowego Prezydenta ŚFL, którym został Duńczyk bp Henrik Stubkjær. Zastąpił on na tym stanowisku abp. Pantiego Filibusa Musę z Nigerii.

Bp Henrik Stubkjær, zwierzchnik diecezji Viborg Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Danii, znany ze swojego zaangażowania w działalność diakonijną i ekumeniczną, został wybrany nowym prezydentem Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Wyboru dokonało Trzynaste Zgromadzenia Ogólne ŚFL w Krakowie późnym popołudniem, w sobotę 16 września 2023 r.

Po swoim wyborze nowy prezydent powiedział, że działalność ŚFL pod jego przewodnictwem będzie nadal opierać się na czterech filarach, na których organizacja została założona, a są to: pomoc migrantom i uchodźcom, dialog teologiczny, współpraca ekumeniczna i misja.

Nowy prezydent stwierdził: „Moja wizja dla ŚFL polega na tym, że zyskujemy wartość dodaną, pracując razem jako wspólnota dążąca do wprowadzania chrześcijańskiej wiary w czyn poprzez pracę humanitarną i rozwojową, rzecznictwo, wspólne świadectwo i dialog”. Zauważył, że „bycie luteraninem oznacza uwzględnianie kontekstu”, a różnorodność, którą można znaleźć w lokalnych kontekstach, jest oznaką tego, że „Bóg, poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, zachęca nas jako Kościoły członkowskie [….] do głoszenia Ewangelii w odpowiedni sposób.” Dlatego też „będę uważał za swoją odpowiedzialność zapewnienie różnorodności i tego, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane” – dodał prezydent elekt.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że „świat staje się coraz bardziej spolaryzowany” i zmienia się bardzo szybko. Przywołał słowa papieża Franciszka podczas wizyty ŚFL w Watykanie, gdy podpisywano umowę o zacieśnieniu współpracy między wydziałem ŚFL Służba Światu (LWF World Service – humanitarny wydział ŚFL), a Caritas Internationalis. Odbiegając od swojego oficjalnego tekstu, papież powiedział kierownictwu ŚFL: „Powinniście być świadomi, że to właśnie w czasach zmian, Duch Święty ma największe możliwości przemiany naszych umysłów.” W tych słowach, stwierdził bp Stubkjær, zawarty jest „znak nadziei”, że Kościoły chrześcijańskie są powołane do działania „w centrum często pozbawionego nadziei świata”.

Przed wyborem na biskupa w 2014 roku, Stubkjær przez prawie dekadę pełnił funkcję sekretarza generalnego duńskiej organizacji humanitarnej DanChurchAid (DCA). Od dwunastego Zgromadzenia w Namibii jest członkiem Rady ŚFL, gdzie przewodniczy komitetowi ds. Służby Światu oraz członkiem komitetu wykonawczego. Pełnił również funkcje kierownicze w ACT Alliance. Jest przewodniczącym organizacji wspierającej bezdomnych mężczyzn w Danii w pokonywaniu uzależnień od alkoholu lub narkotyków.

Oprócz swojego zaangażowania w pracę diakonalną i humanitarną, bp Stubkjær jest znany z działalności ekumenicznej oraz promocji edukacji teologicznej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Kościołów w Danii. W diecezji Viborg zachęcał do budowania więzi z prawosławnymi migrantami z Europy Wschodniej, a także z osobami ubiegającymi się o azyl i przedstawicielami innych wyznań.

Na sobotnim posiedzeniu Zgromadzenie wybrano również Radę ŚFL, która kieruje pracami ŚFL pomiędzy Zgromadzeniami. Składa się ona z 48 członków i prezydenta, reprezentujących Kościoły członkowskie. Rada zbiera się zwykle raz w roku, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie ŚFL zgodnie z jej określonym celem i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego. W Radzie ŚFL znalazł się ponownie dr hab. Jerzy Sojka, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Źródła: luteranie.pl

Zdjęcia: ŚFL/Albin Hillert

Najnowsze wpisy