Dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia niepodległości

28 października 2018 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kazanie oparte o Psalm 25 wygłosił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz jednocześnie prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. W liturgii oprócz duchownych czynny udział wzięli także świeccy przedstawiciele Kościoła. Dwie pieśni wykonały połączone chóry Diecezji Cieszyńskiej pod dyrekcją diak. Joanny Sikory oraz Wyższobramski Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Sikory. W trakcie uroczystości zaprezentowano postaci wybitnych ewangelików, którzy byli zaangażowani w proces odzyskiwania niepodległości oraz połączenia z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego. Obecni byli także przedstawiciele władz parlamentarnych oraz samorządowych – Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Śląskiego, a także lokalnych samorządów. Wśród uczestników nie zabrakło również przestawicieli Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej.

Uroczystość była połączona z jubileuszowym koncertem w wykonaniu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod dyrekcją Joanny Korczago oraz Wyższobramskiego Chóru Kameralnego. Podczas koncertu wręczono nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawane przez Zwiastun Ewangelicki. W tym roku nagrodzone zostały dwie organizacje: Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Ponadto w trakcie uroczystości bp Adrian Korczago wraz z radą diecezjalną wręczyli jubileuszowy medal Diecezji Cieszyńskiej zwierzchnikom Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, duchownym oraz przedstawicielom władz samorządowych.

Na ręce biskupa Adriana Korczago przekazano także życzenia i listy gratulacyjne – dostępne poniżej:

Życzenia arcybiskupa Wojciecha Polaka

Życzenia metropolity Sawy

Życzenia arcybiskupa Grzegorza Rysia

Życzenia arcybiskupa Józefa Kupnego

Życzenia biskupa Piotra Gregera

Życzenia biskupa Marcina Hintza

Życzenia Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka

List gratulacyjny Komendanta Głównego Policji generała Jarosława Szymczyka

Życzenia Diakonii Polskiej

Podziękowanie – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Fot. Adam Klemens

Najnowsze wpisy