25-lecie Stowarzyszenia Maria Marta

W dniach 10-11 września 2022 roku w Ustroniu odbywał się jubileusz 25-lecia Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria Marta.

W sobotę 10 września uroczystość w ustrońskim amfiteatrze prowadzili Mariusz Pasterny oraz Radosław Kremzer. O modlitwę rozpoczynającą obchody został poproszony Biskup Kościoła Jerzy Samiec, który w imieniu Kościoła wypowiedział podziękowania za dotychczasową działalność i życzenia na dalszą służbę. Muzyczną część jubileuszu tworzyły koncerty zespołów „Pastores” oraz „Duo Performance”, a także wokalistki Beata Bednarz. W trakcie uroczystości wspomniano, że to śp. ks. radca Piotra Wowry wraz z pastorową Kariną Wowry zauważyli potrzebę wyjścia naprzeciw osobom niepełnosprawnym, co zaowocowało powstaniem w 1998 roku Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria-Marta”. Obecny prezes stowarzyszenia – pastorowa Karina Wowry podziękowała wolontariuszom: Krystynie Chwastek, Janinie Pilch, Urszuli Wiencek, Danucie Pilch, Katarzynie Gluzie, Robertowi Greniowi, Mariuszowi Pasternemu, Halinie Bąk i Annie Kobieli, za dotychczasowe zaangażowanie. Dyplomy Honorowego i Dyplomy Wspierającego Członka Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria-Marta” otrzymali: Wanda Falk – Dyrektor Diakonii Polskiej, Przemysław Korcz – Burmistrz Miasta Ustroń, Ewa i Adrian Jaschkowitz, Halina i ks. Tadeusz Makula, Marcin Janik – Przewodniczący Rady Miasta Ustroń, a zarazem kurator ewangelickiej parafii w Ustroniu, ks. Dariusz Lerch – proboszcz tejże parafii, Ewa Pawłowska – Prezes Fundacji „Integracja”, lek. med. Ewa Śliwka, ks. radca Marek Londzin – Dyrektor Diakonii Cieszyńskiej, Bronisław Szturc, Dariusz Gierdal, Regina Bogaczyk. Sobotnia część świętowania zakończyła się modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Adriana Korczago, który w swym przemówieniu podkreślił, że powstanie stowarzyszenia było rezultatem wcześniejszych spotkań organizowanych przez pastorostwo Karinę i Piotra Wowry. „To była w całym naszym Kościele na tamte czasy pionierska aktywność”. Biskup podkreślił również, że spotkania te zawsze miały niezwykle rodzinny charakter i cechowała je różnorodność wynikająca z bogatej palety pomysłów, których życzył na dalsze lata działalności stowarzyszenia.

Drugą część obchodów jubileuszu tworzyło niedzielne nabożeństwo w kościele ewangelickim w Ustroniu. Prowadzili je proboszcz parafii ks. Dariusz Lerch oraz Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, który swe kazanie oparł na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie pochodzącej z Łk 10,25-37. Szczególnym apelem, jaki duchowny wystosował do słuchaczy, były słowa Jezusa: „Idź i ty czyń podobnie” (Łk 10,37). Biskup życzył, aby serca chrześcijan nigdy nie były obojętne na ludzkie potrzeby. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniły Justyna Gazda grą na organach, skrzypaczka Marlena Janik oraz wokalistka Estera Tomaszko.

Ewangelickie Stowarzyszenie Maria Marta

Początkiem działalności było zorganizowanie punktu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. W celu jeszcze lepszego otoczenia opieką ludzi słabych i potrzebujących powołano stowarzyszenie. Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w styczniu 1998 roku w domu parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu w filiale Polana. Dnia 11 grudnia 2001 roku organizację zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Do nazwy stowarzyszenia zostały wpisane imiona dwóch biblijnych postaci. Kobiety te są przedstawicielkami dwóch podstawowych kierunków chrześcijańskiej pobożności wynikającej ze słuchania Słowa Bożego. Chrześcijanin, który pragnie naśladować Chrystusa musi być stale w społeczności Słowa i modlitwy ze swoim Panem. Wiara czynna w miłości zaś jest diakonią w praktycznym naśladowaniu Chrystusa. Celem działalności stowarzyszenia są: udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym, rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej, okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wieloletnim, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci, umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z objawami patologii społecznej, krzewienie gospodarności i etosu pracy, inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji, wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi i samopomoc koleżeńska. Obecnie stowarzyszenie mieści się w Ewangelickim Centrum Aktywności Lokalnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.

zdjęcia: ks. Waldemar Szajthauer, ks. Dariusz Lerch, www.ox.pl

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej