Zimowy Instytut Pastoralny

W dniach 10-13 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy ZOOM odbyła się zimowa edycja Instytutu Pastoralnego dla młodych duchownych oraz praktykantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Kursanci wzięli udział w 18 różnorodnych sesjach. W multimedialny sposób przeżywali niedzielne nabożeństwo i dzielili się epifanijnymi impresjami. Z ks. dr. Romanem Prackim dyskutowali o żeńskim i męskim obrazie Boga oraz o seksualności osoby religijnej. W ramach zajęć z prof. Jerzym Sojką na podstawie tekstów studyjnych Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu omawiali luterańską tożsamość. Z radczynią Bożeną Polak uczestnicy poznawali także ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w kontekście kościelnej osoby prawnej, a podczas ćwiczeń zapoznawali się z tworzeniem wniosków z dziedziny kultury. 

W ramach przygotowań do Instytutu kursanci byli zobowiązani do obejrzenia filmu Johna Crowleya „Szczygieł”, o którym następnie podczas sesji dyskutowali z bp. Adrianem Korczago. Analizowali także zagadnienie duszpasterskiej bezsilności wobec występujących z Kościoła w czasie pandemii oraz kazualia pogrzebowe jako odpowiedź na elementarne przełomy życiowe czasu żałoby. Ks. dr Grzegorz Olek prezentował List do Filemona w kontekście realiów instytucji niewolnictwa w I w. n.e. i wraz z uczestnikami czytał oraz interpretował wymowę teologiczną listu. Omawiał ponadto Lutheran Perspective on Paul New Perspective on Paul pod kątem forensycznego rozumienia usprawiedliwienia przez wiarę na przykładzie listów apostoła Pawła do Rzymian i Galacjan. 

Prezes Synodu, ks. dr Adam Malina zaprezentował stan przygotowań nowej Agendy Liturgicznej, ks. dr Ireneusz Lukas, sekretarz regionalny Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy przedstawił pracę swojej organizacji wobec wyzwań czasu pandemii, a bp prof. Marcin Hintz omówił bilans otwarcia roku tożsamości luterańskiej. Kursanci spotkali się także z Biskupem Kościoła Jerzym Samcem, który wskazał problemy i wyzwania Kościoła u progu 2021 roku. 

Najnowsze wpisy