Nie żyje ks. sup. Jürgen Knabe

Z partnerskiego Okręgu Kościelnego An der Agger nadeszła smutna wieść o śmierci w dniu 7 sierpnia 2023 roku długoletniego superintendenta, zafascynowanego muzyka ks. Jürgena Knabe, który przeżył 69 lat.

Zmarły wielokrotnie odwiedzał naszą diecezję, bądź gościł reprezentantów naszej diecezji An der Agger.

Diecezja Cieszyńska łączy się  w smutku z najbliższą rodziną, duchowieństwem i wiernymi w nadziei: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39).

Najnowsze wpisy