Zmarł śp. bp Janusz Narzyński

14 marca 2020 r., w dniu swoich 92. urodzin, zmarł bp Janusz Narzyński. Informacja o uroczystościach żałobnych będzie podana w terminie późniejszym. 

W latach 1975–1991 był zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a w latach 1983–1986 prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

Biskup Janusz Narzyński urodził się 14 marca 1928 w Warszawie jako syn Teofila i Elżbiety z domu Orivo. W latach 1949–1953 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego.
6 maja 1956 został ordynowany na duchownego przez biskupa Karola Kotulę. Do 1958 był wikariuszem parafii w Mrągowie, następnie jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej studiował w Getyndze. Po powrocie do kraju był katechetą Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, zaś od 1965 był wikariuszem zwierzchnika Kościoła biskupa Andrzeja Wantuły.

23 lutego 1975 Kolegium Wyborcze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrało go Biskupem Kościoła. 6 kwietnia 1975 został konsekrowany w kościele św. Trójcy w Warszawie; zastąpił na tym urzędzie biskupa Andrzeja Wantułę. Od 22 marca 1983 do 18 grudnia 1986 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.
Był jednym z trzech (obok ks. Bronisława Dembowskiego i ks. Alojzego Orszulika) obserwatorów kościelnych Obrad Okrągłego Stołu. W 1991 roku poprosił Synod Kościoła o przeniesienie go w stan spoczynku. Uroczyste pożegnanie odbyło się 2 maja 1991 roku.
Dzień później odbyła się konsekracja nowego zwierzchnika Kościoła bp Jana Szarka.

Bp Janusz Narzyński jest uważany za jednego z najwybitniejszych znawców historii i teologii Marcina Lutra oraz Reformacji w Polsce. Stał na czele Komitetu Organizacyjnego całorocznych obchodów jubileuszu 500-lecia urodzin Lutra.
Od 1949 do 1993 był pracownikiem naukowym Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Za działalność naukową i ekumeniczną Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie nadał mu tytuł doktora honoris causa.

Był w związku małżeńskim ze zmarłą w lipcu 2019 roku Barbarą Enholc, do 2003 roku dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
Jego bratem był zmarły w 2014 roku, wieloletni proboszcz ewangelickiej parafii w Bydgoszczy ks. Tadeusz Narzyński. Trzeci z braci: Juliusz Narzyński, jest artystą malarzem.

Informacja o uroczystościach żałobnych będzie podana w terminie późniejszym. 

Najnowsze wpisy