Zmarł śp. ks. Adam Podżorski

W niedzielę 26 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 w wieku 64 lat zmarł śp. ks. Adam Podżorski, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Skoczowie.

Ks. Adam Podżorski urodził się 23 grudnia 1953 w Ustroniu jako syn Rudolfa i Marii z domu Kotas. Konfirmowany został w parafii w Ustroniu gdzie prowadził szkółki niedzielne i spotkania młodzieżowe. Po maturze w Technikum Budowlanym w Cieszynie rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1978 roku.

Ordynowany na duchownego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie przez bp. Janusza Narzyńskiego został skierowany jako wikariusz diecezji katowickiej do służby w parafii w Wołczynie na Opolszczyźnie.

W 1984 wybrany został proboszczem parafii w Wołczynie. W 1998 roku rozpoczął służbę w parafii w Skoczowie najpierw jako wikariusz, od 1999 roku proboszcz pomocniczy, a od 2001 roku proboszcz parafii.

W latach 1991-2001 był duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym diecezji katowickiej, a w latach 2001-2014 duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym diecezji cieszyńskiej.

Był wieloletnim wykładowcą Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie gdzie prowadził wykłady z zakresu biblistyki i homiletyki oraz języka greckiego, co było jego wielką pasją.

Ks. Adam Podżorski był rówież zaangażowany w prowadzenie seminariów i wykładów biblijnych na Tygodniach Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie.

Pozostawił żonę Helenę z domu Glajcar, z którą przeżył w związku małżeńskim blisko 39 lat, a także troje dorosłych dzieci: córkę Dorotę, syna Marcina wraz z rodziną – wikariusza w parafii w Cieszynie oraz syna Dawida.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 1 września o godzinie 12:00 w kościele ewangelickim w Skoczowie na cmentarz parafialny.

Zgodnie z wolą Zmarłego rodzina prosi o składanie ofiar na Szkołę Biblijną w Dzięgielowie zamiast kwiatów na grób.

Ofiary można składać w kancelarii parafialnej w Skoczowie lub na konto:
Centrum Misji i Ewangelizacji
81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
z dopiskiem „Szkoła Biblijna”

 

Najnowsze wpisy