Zmarł śp. ks. radca Piotr Wowry

7 października 2020 roku w wieku 57 lat zmarł proboszcz parafii ewangelickiej w Ustroniu, radca Konsystorza ks. Piotr Wowry. Zachorował na COVID-19. Pogrzeb odbył się w sobotę 10 października 2020 roku.

Zebranych powitał radca diecezji cieszyńskiej, ks. Waldemar Szajthauer. Liturgie wstępną prowadził ks. Marcin Markuzel, a teksty biblijne odczytali ks. Marek Londzin i ks. Alfred Borski. Kazanie w oparciu o werset z 2 Sm 1,26a wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec. W liturgii końcowej uczestniczyli bp Jerzy Samiec, który wygłosił błogosławieństwo nad trumną oraz bp Marian Niemiec i bp elekt Marcin Makula.

W imieniu miasta Ustroń przemówił burmistrz Przemysław Korcz, list chorego na COVID-19 zwierzchnika diecezji cieszyńskiej bp. Adriana Korczago odczytał ks. radca Waldemar Szajthauer, a przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego ks. kan. Wiesław Bajger odczytał list bp. Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. W imieniu Rady Parafialnej i współpracowników słowa pożegnania i podziękowania wypowiedział Marcin Janik, a podziękowanie w imieniu żony zmarłego, Kariny Wowry, przekazał ks. Michał Matuszek. Uroczystość w kościele ubogacił śpiew Magdaleny Hudzieczek-Cieślar, Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego oraz utwory muzyczne w wykonaniu Marleny Janik oraz Justyny i Jakuba Gazdów. 

Na cmentarzu przemówienie pożegnalne wygłosił ks. Dariusz Lerch, a następnie duchowni reprezentujący poszczególne diecezje całego Kosciola przekazali pożegnalne wota biblijne. Biskup Kościoła wypowiedział funeralia, bp Marian Niemiec zmówił modlitwę, a ks. Dariusz Lerch przekazał podziękowania wobec najbliższych i uczestników pogrzebu.

Ksiądz Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach przez bp. Janusza Narzyńskiego.

Po wikariacie w parafii Św. Trójcy w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993), został w Ustroniu proboszczem pomocniczym (1993-2007), a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem parafii ewangelickiej w Ustroniu.

Był inicjatorem i Prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Od 2007 roku był wiceprezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Wspierał ekumeniczne działania na rzecz jedności chrześcijan na terenie miasta, powiatu i regionu poprzez organizowanie nabożeństw ekumenicznych, uroczystości patriotycznych, prelekcji, wystaw, licznych koncertów na rzecz środowiska. Za działalność na rzecz drugiego człowieka w roku 2018 został odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

W latach 2007-2016 był radcą Diecezji Cieszyńskiej. Od 2016 roku był radcą Konsystorza oraz członkiem Synodu Kościoła XIV kadencji.

Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę.

Zdj. Kanał YouTube Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej