Zmarł śp. ks. Włodzimierz Nast

18 kwietnia 2020 r. zmarł w Warszawie w wieku 78 lat śp. ks. dr Włodzimierz Adam Nast, wieloletni proboszcz parafii ewangelickiej św. Trójcy w Warszawie.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członkiem Synodu Kościoła i Konsystorza oraz nauczycielem akademickim Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Rodzina Zmarłego i Rada Parafialna Parafii Świętej Trójcy w Warszawie zawiadamiają, że urna z prochami śp. ks. proboszcza dr. Włodzimierza Nasta zostanie wystawiona w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 w Warszawie w czwartek 23 kwietnia br. w godzinach od 11:00 do 17:00. W tym czasie mogą przybyć do kościoła wszyscy żegnający śp. Księdza Proboszcza.

W związku ze stanem epidemii zobowiązujemy wszystkich do zachowania zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. i respektowania poleceń dyżurujących wolontariuszy.

Pogrzeb śp. ks. prob. dr. Włodzimierza Nasta odbędzie się wyłącznie w gronie Rodziny Zmarłego w piątek na Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 w Warszawie. 

Rodzina prosi, aby wszyscy życzliwi pamięci Zmarłego zamiast kwiatów dokonali wpłaty na rzecz Fundacji Przyjaciele Stasia. Rachunek bankowy Fundacji: 69 1240 6003 1111 0010 6238 3100Wpłaty będzie można również złożyć w kościele Świętej Trójcy w dniu wystawienia urny. 

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast urodził się 14 stycznia 1942 w Warszawie jako syn Zygmunta Ryszarda Nasta i Teodory z d. Kuske. W 1959 r. ukończył Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. W 1963 r. ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego pro venia concionandi, został 20 października 1963 r. w Warszawie ordynowany na duchownego przez bp. dr. Andrzeja Wantułę. W latach 1963–1964 pracował jako wikariusz w Krakowie. Od 1964 r. pełnił służbę w parafii Świętej Trójcy w Warszawie, najpierw jako wikariusz (1964-1979), następnie jako proboszcz pomocniczy (1979–1995) i proboszcz (1995–2007). W latach 1977–1979 był też administratorem parafii w Węgrowie.

W latach 1990-2007 członek Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej. Od 1992 r. do 2007 członek Synodu Kościoła, następnie w latach 1996–2007 radca duchowny diecezji warszawskiej, w latach 1997–2001 radca Konsystorza.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim nauczycielem akademickim. Od 1979 był asystentem przy Katedrze Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a następnie wykładowcą. W 1989 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Agendy kościelne w ewangelicko-augsburskim zborze warszawskim w latach 1650-1955”.  Pełnił również obowiązki kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej ChAT. Po przejściu na emeryturę związany również przez wiele lat z Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był zaangażowany także w działalność ekumeniczną (nabożeństwa ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Ekumeniczne Dni Biblijne itp.). Od 1997 r. przez 10 lat był członkiem Komisji ds. kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym w RP.

Pozostawił żonę Ewę, syna Tomasza z żoną i dziećmi.

Tekst i zdjęcie za: www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy