Zmarł śp. prof. Janusz Maciuszko

11 września 2020 roku w wieku 63 lat zmarł nagle śp. prof. Janusz Maciuszko – polski historyk Kościoła, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pogrzeb odbył się 25 września 2020 roku z ewangelickiego kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej w Warszawie na cmentarz przy ul. Młynarskiej.

Janusz Tadeusz Maciuszko urodził się 12 marca 1957 w Warszawie. Ukończył studia w ChAT (teologia ewangelicka – 1981) i na Uniwersytecie Warszawskim (historia – 1982) Doktoryzował się i habilitował w ChAT.

W roku 2003 był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za książkę Mikołaj Rej – zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku będącej próbą systematyzacji twórczości etyczno-teologicznej Mikołaja Reja. Do 2015 był redaktorem naczelnym czasopisma „Rocznik Teologiczny”.

Był nauczycielem akademickim Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowcą Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, a także byłym prorektorem ChAT i dziekanem Wydziału Teologicznego. 

W 2014 Senat ChAT nadał mu Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zdjęcia: archiwum Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach


Najnowsze wpisy