Zmarła śp. Aniela Szarek

5 stycznia 2019 roku w wieku 82 lat odeszła do wieczności śp. Aniela Szarek zd. Bujak. Zmarła była żoną bp. Jana Szarka. Nabożeństwo żałobne odbyło się w sobotę 12 stycznia 2019 roku w kościele Zbawiciela w Bielsku.

Zebranych w kościele przywitał bp Adrian Korczago. Liturgię wstępną poprowadził ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii ewangelickiej w Bielsku wraz z bp. Waldemarem Pytlem, zwierzchnikiem diecezji wrocławskiej oraz diak. Urszulą Śliwką. Kazanie wygłosił ks. Piotr Szarek, syn zmarłej, proboszcz parafii ewangelickiej w Starym Bielsku. Pastorową wspominali diak. Ewa Below, bp Waldemar Pytel oraz Krystyna Nieżurawska. W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zmarłą pożegnał Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Pochówek odbył się na cmentarzu ewangelickim w Bielsku w gronie najbliższej rodziny oraz duchownych – ks. Krzysztofa Cienciały oraz ks. Andrzeja Dyczka.

Śp. Aniela Szarek służyła w Kościele jako pastorowa, seniorowa i biskupowa. Prowadziła życie parafialne wielu wspólnot: szkoły niedzielnej, chórów i zespołów muzycznych oraz teatralnych. Organizowała pracę wśród kobiet w kraju i zagranicą. Była ekonomistką z wykształcenia i zawodu.  Pracowała jako naczelniczka wydziału Narodowego Banku Polskiego. Swoją wiedzą zawodową służyła w Kościele. Publikowała artykuły w Zwiastunie i Kalendarzu Ewangelickim ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kobiecej i rodzinnej.

Pozostawiła zasmuconych: męża Jana, syna Piotra i córkę Ewę z rodzinami, siostrę Annę i kuzynostwo z rodzinami, trzy wnuczki i troje prawnucząt.

 

Najnowsze wpisy