Konferencja „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach w dniach 28-29 września 2017 roku zorganizowano konferencję naukową „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”.

Podczas międzynarodowej konferencji wykładowcy w ciekawy sposób omówili dzieje Reformacji na Górnym Śląsku, prezentując je z różnej perspektywy. Prelegentami byli m.in. prof. dr hab. Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart), prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) i prof. dr hab. Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Liczne referaty dotyczyły m.in. historycznego i politycznego aspektu Reformacji, omawiały sztukę i literaturę ewangelicką, analizowały zaangażowanie społeczne ewangelików oraz niełatwą sytuację polityczną i wyznaniową w okresie międzywojennym i tuż po zakończeniu II Wojny Światowej.

W trakcie trwania konferencji do zebranych słowo pozdrowienia skierowali bp Adrian Korczago, biskup Diecezji Cieszyńskiej oraz bp Marian Niemiec, biskup Diecezji Katowickiej.

Najnowsze wpisy

  • II Śląskie Forum Reformacyjne

    „W ostatni dzień roku kościelnego witam wszystkich jako wielką rodzinę” – mówił bp Adrian Korczago otwierając II Śląskie Forum Reformacyjne. Spotkanie odbyło się w Bielsku-Białej 2 grudnia br. w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Zorganizowała je Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego przy współudziale Wydawnictwa Augustana. 

    Czytaj więcej
  • Jubileuszowa sesja Instytutu Pastoralnego

    W dniach od 27-29 listopada 2017 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie odbywał się jubileuszowy Instytut Pastoralny.

    Czytaj więcej