O nas

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – do Wyznania Augsburskiego.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517 r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:

Sola Scriptura – jedynie Pismo

Solus Christus – jedynie Chrystus

Solum Verbum – jedynie Słowo

Sola gratia i sola fide – jedynie łaska i jedynie wiarą

Diecezja Cieszyńska terytorialnie jest najmniejszą spośród sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ale jednocześnie tworzy ją ponad połowa wszystkich wiernych w kraju. W skład Diecezji Cieszyńskiej wchodzą 22 parafie, które są żywymi wspólnotami dającymi świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa na południowym skrawku Polski.

Parafie prowadzą szeroką działalność, która nie ogranicza się tylko do niedzielnych nabożeństw, ale przejawia się w służbie Kościoła w każdym dniu. Poprzez różnorodne formy pracy i służby Ewangelia dociera do osób z różnych grup wiekowych – od najmłodszych po najstarszych.

Biskup

bp dr Adrian Korczago, prof. ChAT
Biskup Diecezji Cieszyńskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Urodzony: 9 kwietnia 1964 r.
Ordynowany: 22 stycznia 1989 r.
Konsekrowany: 6 stycznia 2016 r.

Rada diecezjalna

Pracami synodu diecezjalnego kieruje czteroosobowa rada diecezjalna, która jest władzą wykonawczą diecezji. W skład rady wchodzi biskup diecezjalny oraz świecki kurator diecezjalny, a także radca duchowny i radca świecki. Do zadań rady diecezjalnej należy zarządzanie majątkiem diecezji, wykonywanie uchwał synodu diecezjalnego, a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.

Obecna rada diecezjalna:

bp dr Adrian Korczago, prof. ChAT
kurator Tomasz Bujok,
ks. radca Waldemar Szajthauer,
radca Krystyna Penkała.

Rada diecezjalna w latach
2016-2017:

bp dr Adrian Korczago
kurator Tomasz Bujok,
ks. radca Piotr Wowry,
radca Maciej Oczkowski.

Rada diecezjalna w latach
2012-2015:

bp Paweł Anweiler
kurator Tomasz Bujok,
ks. radca Piotr Wowry,
radca Maciej Oczkowski.

Synod

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świeccy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Podczas pierwszej sesji pięcioletniej kadencji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

Lista parafii

Biała

ul. Staszica 2
43-300 Bielsko - Biała
tel. 33 822 93 72

biala.luteranie.pl

Bielsko

pl. ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko - Biała
tel. 33 82 274 71

bielsko.luteranie.pl

Bielsko-Biała Wapienica – kaplica Betania

ul. Miętowa 70
43-300 Bielsko-Biała
tel. 519 048 550

www.cieszynska.luteranie.pl

Bładnice

Bładnice Dolne ul. Bładnicka 230
43-430 Skoczów
tel. 33 858 74 40

www.bladnice.luteranie.pl

Brenna-Górki

ul. Ks. E. Miklera 9a
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 50

www.brenna.luteranie.pl

Centrum Misji i Ewangelizacji

Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
tel. 33 852 97 81

wwww.cme.org.pl

Cieszyn

Pl. Kościelny 6
43-400 Cieszyn
tel. 33 857 96 69

cieszyn.luteranie.pl

Cisownica

ul. Cisowa 128
43-440 Cisownica
tel. 33 858 60 81

www.cisownica.luteranie.pl

Czechowice-Dziedzice

ul. Słowackiego 18
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 28 68

czechowice.luteranie.pl

Drogomyśl

Plac kościelny im.Fryderyka Kalisza 2
Drogomyśl
tel. 33 8572123

www.drogomysl.luteranie.pl

Dzięgielów

ul. Słoneczna 30
43-445 Dzięgielów
tel. 33 852 90 65

www.dziegielow.luteranie.pl

Goleszów

ul. Spółdzielcza 9
43-440 Goleszów
tel. 33 852 81 04 w. 12

www.goleszow.luteranie.pl

Istebna


43-470 Istebna 1023
tel. 33 855 60 28

www.istebna.luteranie.pl

Jaworze

Plac Kościelny 25
43-384 Jaworze
tel. 33 817 22 79

www.jaworze.luteranie.pl

Międzyrzecze Górne

Międzyrzecze 239
43-392 Międzyrzecze Górne
tel. 33 815 55 23

www.miedzyrzecze.luteranie.pl

Skoczów

ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74
43-430 Skoczów
tel. 33 853 34 91

skoczow.luteranie.pl

Stare Bielsko

ul. Pod Grodziskiem 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 23 86

starebielsko.luteranie.pl

Ustroń

pl. ks. Karola Kotschego 4
43-450 Ustroń
tel. 33 854 24 17

ustron.luteranie.pl

Wieszczęta-Kowale

Wieszczęta 114
43-386 Świętoszówka
tel. 33 8154017

Wisła

ul. 1 Maja 49
43-460 Wisła

wisla.luteranie.pl

Wisła Czarne

ul. Cieńków 3
43-460 Wisła

czarne.luteranie.pl

Wisła Głębce

ul. Kopydło 66
43-460 Wisła
tel. 33 855 33 56

www.glebce.luteranie.pl

Wisła Jawornik

ul. Jodłowa 8A
43-460 Wisła
tel. 33 855 17 15

www.jawornik.eu

Wisła Malinka

ul. Cieńkowska 5
43-460 Wisła
tel. 33 855 36 29

www.malinka.luteranie.pl

Biała

Kościół Marcina Lutra

Duchowni:

proboszcz
ks. Robert Augustyn
e-mail: robert.augustyn@luteranie.pl

proboszcz pomocniczy
ks. Jan Byrt
e-mail: jan.byrt@luteranie.pl

Diakon
dk. Ewa Below
e-mail: ewa.below@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 9:00

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 9:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 16:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
ul. Staszica 2, 43-300 Bielsko - Biała
Telefon:
33 822 93 72
E-mail:
biala@luteranie.pl
Strona internetowa:
biala.luteranie.pl

Lipnik

Duchowni:

proboszcz
ks. Henryk Mach
e-mail: henryk.mach@luteranie.pl

proboszcz pomocniczy
ks. Jan Byrt
jan.byrt@luteranie.pl

Diakon
dk. Ewa Below
ewa.below@luteranie.pl

Nabożeństwa:

pierwsza niedziela miesiąca o 11:00

Kontakt:

Telefon:
33 822 93 72
E-mail:
biala@luteranie.pl
Strona internetowa:
biala.luteranie.pl

Szczyrk-Salmopol

Duchowni:

proboszcz
ks. Henryk Mach
e-mail: henryk.mach@luteranie.pl

proboszcz pomocniczy
ks. Jan Byrt
e-mail: jan.byrt@luteranie.pl

Diakon
dk. Ewa Below
e-mail: ewa.below@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 11:00

Kontakt:

Adres:
ul. Wiślańska 62, 43-37- Salmopol
Telefon:
33 817 86 84
E-mail:
salmopol@luteranie.pl
Strona internetowa:
szczyrk.luteranie.pl

Bielsko

Ewangelicki Kościół Zbawiciela

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko sięga swoją historią do drugiej połowy XVI wieku kiedy to zaczęto w Bielsku organizować nabożeństwa ewangelickie. Dokładne datowanie powstania zboru bielskiego jest trudne z racji, iż brakuje źródeł odwołujących się do tego okresu. Kościół Zbawiciela w Bielsku jest kościołem wybudowanym na mocy Patentu Tolerancyjnego cesarza Józefa II z 1781r. Już w 1782 roku na wyznaczonym miejscu postawiono kamień węgielny pod budowę świątyni. Dodatkowo na Bielskim Syjonie znajduje się jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra z 1900 roku. Dziś Parafia Bielsko jest jedną z trzech Parafii Ewangelickich w Bielsku. Na co dzień w Parafii odbywa się szereg spotkań adresowanych zarówno dla najmłodszych jak również dla każdej innej grupy wiekowej. Prócz stałych spotkań parafialnych takich jak zajęcia dla dzieci, spotkania młodzieży, Godziny Biblijne, Spotkania z Biblią, Koła Pań, chóru Graduale, chórku dziecięcego itp. przy Parafii działa również Ewangelickiej Duszpasterstwo Niesłyszących oraz Ewangelicki Dom Opieki SOAR.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Krzysztof Cienciała
tel. 519 048 552
e-mail: krzysztof.cienciala@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9:00 (dodatkowo w lipcu i sierpniu o godz. 7:00)
Niedziela (lipiec-sierpień) godz. 7:00, 9:00

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 5:00 (Jutrznia), 10:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 10:00

Spowiedź i Komunia Święta w pierwszą niedzielę miesiąca,
w czasie Adwentu i Pasji zapraszamy do Stołu Pańskiego w każdą niedzielę.

Kontakt:

Adres:
pl. ks. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko - Biała
Telefon:
33 82 274 71
E-mail:
bielsko@luteranie.pl
Strona internetowa:
bielsko.luteranie.pl

Bielsko-Biała Wapienica – kaplica Betania

Bielsko-Biała Wapiennica - kaplica Betania

Duchowni:

Biskup Diecezji
bp Adrian Korczago
nr tel. 605 788 520
e-mail: adrian.korczago@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 10.00 co 2 tygodnie według następującego planu:

09.10. – g. 10:00

23.10. – g. 10:00

06.11. – g. 10:00

20.11. – g. 10:00

04.12. – g. 10:00

18.12. – g. 10:00

24.12. – g. 16:00

25.12. – g. 10:00

31.12. – g. 16:00

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 10:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
ul. Miętowa 70, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:
519 048 550
E-mail:
diec.cieszynska@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.cieszynska.luteranie.pl

Bładnice

Kościół ap. Pawła

Historia parafii na stronie www.bladnice.luteranie.pl w zakładce: O nas / historia

Duchowni:

Proboszcz
ks. Marcin Markuzel
tel. 606 496 640
e-mail: marcin.markuzel@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9.00

Wigilia godz. 21:30
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Czwartek godz. 17:00
Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 5:00, 10:00
Poniedziałek Wielkanocny godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
Bładnice Dolne ul. Bładnicka 230, 43-430 Skoczów
Telefon:
33 858 74 40
E-mail:
bladnice@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.bladnice.luteranie.pl

Brenna-Górki

Kościół ap. Bartłomieja

Parafia Ewangelicko-Augsburska Brenna-Górki została erygowana 1 stycznia 1992 roku. Jednakże już od roku 1883 w Brennej istniała szkoła ewangelicka. W roku 1954 w pomieszczeniach dawnej szkoły urządzono i poświecono kaplicę. Dzisiejszy budynek kościoła ap. Bartłomieja został wybudowany w latach 1985-1988. W 1909 roku na terenie cmentarza w Górkach wybudowano kaplicę, w której po II wojnie światowej odprawiano nabożeństwa. W 1984 r. kaplicę przebudowano na kościół ap. Jana. Ze starej budowli pozostawiono wieżę. Oba kościoły służą miejscowemu zborowi.

Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, spotkania modlitewne, spotkania młodzieżowe, działa chór, zespół dziecięcy i młodzieżowy oraz koło pań.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Roman Kluz
tel. 33 853 62 50
e-mail: roman.kluz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 8:30

Piątek (Adwent) o godz. 17:30
Piątek (Czas Pasyjny) o godz. 17:30

Wigilia godz. 21.00
Boże Narodzenie godz. 8.30
2. Święto Narodzenia Pańskiego godz. 9.00
Zakończenie Roku godz. 17.30

Wielki Czwartek godz. 17.30
Wielki Piątek godz. 10.00

Wielkanoc godz. 8.30
Poniedziałek Wielkanocny godz. 8.30

Kontakt:

Adres:
ul. Ks. E. Miklera 9a, 43-438 Brenna
Telefon:
33 853 62 50
E-mail:
brenna@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.brenna.luteranie.pl

Górki Wielkie - Kościół ap. Jana

Duchowni:

Proboszcz
ks. Roman Kluz
tel. 33 853 62 50
e-mail: roman.kluz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 10:15
Piątek (Adwent) o godz. 16:00
Piątek (Czas Pasyjny) o godz. 16:00

Kontakt:

Adres:
Bielska 10, 43-436 Górki Wielkie
Telefon:
33 853 62 50
E-mail:
brenna@luteranie.pl
Strona internetowa:
brenna.luteranie.pl

Centrum Misji i Ewangelizacji

Centrum Misji i Ewangelizacji

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP działa w całej Polsce poprzez wspólnotę Kościoła i społeczności lokalne, docierając do różnych grup wiekowych i środowiskowych.

Latem 1950 roku w Miechowicach (obecnie dzielnica Bytomia) obył się pierwszy tygodniowy Kurs Ewangelizacyjny, w którym wzięło udział 30 osób. Od 1958 roku spotkanie to zostało przeniesione do Dzięgielowa koło Cieszyna i przyjęło nazwę Tygodnia Ewangelizacyjnego (TE). Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX stulecia na spotkania przyjeżdżało ponad tysiąc uczestników. Rozwijała się potrzeba kontynuowania pracy związanej z Tygodniami Ewangelizacyjnymi także w ciągu całego roku. Konsekwencją przemian ustrojowych Okrągłego Stołu było pojawienie się nowych możliwości organizacji działań Kościoła, w efekcie czego powstało Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (CME), które łączy ze sobą działalność tego Kościoła, ewangelizację wykraczającą poza struktury jednego Kościoła (sięgającą swą tradycją do przebudzenia w Europie na przełomie XIX i XX wieku) oraz zaangażowanie społeczne. W 2004 roku CME otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Wszystkie działania CME są wsparciem dla całorocznej pracy i same w sobie stanowią cześć długoterminowego procesu. Od samego też początku w Centrum łączymy duże, masowe wydarzenia ze spotkaniami z pojedynczymi osobami, nie zapominając o ich codziennych problemach.
Czym jest CME – zawarte jest w nazwie, logo i jego haśle.

LOGO

W logo CME umieszczone są od lewej strony dwa stylizowane znaki zapytania i krzyż. Poniżej tych symboli umieszczony jest skrót „cme”. Pionowa belka krzyża przypomina wykrzyknik, zaś znaki zapytania to wygięte wykrzykniki, drugi od lewej znak zapytania jest bardziej wyprostowany niż pierwszy.

Krzyż symbolizuje łaskę Boga i uwolnienie (zbawienie) przez śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie. Znaki zapytania symbolizują pytania, wątpliwości, trudności i cierpienie ludzi. Skrót „cme” wskazuje, że logo dotyczy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie.

Przechodzenie znaków zapytania (od lewej do prawej) w krzyż, który jest wykrzyknikiem, wskazuje na przekonanie, że im bliższa jest relacja człowieka z Bogiem, tym łatwiej jest człowiekowi znajdować odpowiedzi na nurtujące go pytania, wątpliwości, pokonywać trudności i przechodzić przez cierpienie. Celem CME jest zachęcanie do nawiązania relacji z Bogiem, a nawiązywanie takiej relacji rozumiane jest jako niełatwy proces. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania (List do Kolosan 2,2-3).

Krzyż symbolizuje także, że przez Chrystusa następuje nie tylko nawiązanie relacji z Bogiem (belka pionowa symbolicznie łącząca niebo z ziemią), ale także nawiązanie relacji z innymi ludźmi (belka pozioma). W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich (Kol 3,11).

HASŁA

W działaniach Centrum człowiek jest podmiotem, dlatego swoje zadanie widzimy w towarzyszeniu człowiekowi w codziennym życiu w celu poprawy warunków i jakości jego życia: dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, co wyrażone jest w jednym z haseł CME: dla poprawy jakości życia. Poprawa jakości życia ma związek także z potrzebami duchowymi człowieka. Natomiast w haśle: Ludzie to Boża metoda, zawarte jest przekonanie, że Bóg dział przez zaangażowanie jednego człowieka dla dobra drugiego człowieka i każdego wyposaża w zdolności, umiejętności i inne zasoby, choć ze względu na naszą niedoskonałość, każdy posiada także deficyty, które mogą zostać „uzupełnione” przez inną osobę.

NAZWA

Poszczególne człony nazwy: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie oznaczają:

Centrum, czyli specjalistyczny ośrodek (miejsce), w którym prowadzona jest teoretyczna, koncepcyjna, szkoleniowa i praktyczna praca związana z zaangażowaniem Kościoła we współczesnym świecie (misją). Przejawia się to w inicjowaniu, ożywianiu i rozwijaniu własnych pomysłów i wspieraniu pomysłów innych oraz tworzeniu i wdrażaniu projektów, metod i materiałów.

Misję rozumiemy jako całe zadanie, które mamy na ziemi jako Kościół Jezusa Chrystusa. To holistyczne podejście oznacza, że misja to zadanie interdyscyplinarne wychodzące poza dotychczasowe pojmowanie misji jedynie jako działania w kierunku „nawracania”. Misja to składanie pełnego miłości bliźniego świadectwa o Chrystusie słowem i czynem szanując godność każdego bliźniego. Wymaga to międzykulturowego dialogu. Ważne jest więc zaangażowanie społeczne dla dobra lokalnej wspólnoty i wyjście poza swoje środowisko.

Rozdzielenie w nazwie CME często spotykanego pojęcia misyjno-ewangelizacyjny na misję i ewangelizację, oznacza, że misja i ewangelizacja to dwa różne pojęcia.

Umieszczenie w nazwie zwrotu „i Ewangelizacji” nie oznacza, że w naszej działalności chodzi o ewangelizację rozumianą jako forma spotkania, ale o przekazanie przez interdyscyplinarne działania jasnego i uwalniającego komunikatu o treści: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3,16).

Tak rozumiemy też rozbudzanie życia duchowego każdego potrzebującego i poszukującego sensu życia. dlatego w każdym działaniu CME (także kulturalnym, charytatywnym, społecznym) istotny jest elementem konfrontujący uczestnika (słuchacza, odbiorcę) z ewangelią o Jezusie z Nazaretu.

Kościoła – znaczy to, że Wielkie Posłannictwo jest zadaniem całego Kościoła Powszechnego, którego jesteśmy częścią. Dlatego interdyscyplinarne działania misyjne muszą odbywać się w ekumenicznym dialogu z chrześcijanami innych wyznań. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś (J 17,21). Miłość bliźniego nie jest rozumiana tylko jako miłość do potrzebujących, ale także jako miłość do członków innych wyznań (Kościołów) chrześcijańskich. Jesteśmy przekonani, że ewangelizacja może i powinna odbywać się w międzywyznaniowej współpracy. Współpraca międzywyznaniowa może być tylko wtedy partnerska, gdy świadomi swojej tożsamości chrześcijanie, wolni od poszukiwania „wyższości swojego ugrupowania”, łącza się dla dobra zagubionego bliźniego. Oznacza to, że świadomość swojej tożsamości i tradycji oraz prezentowanie jej jest zwiększeniem możliwości misyjnych Kościoła Powszechnego, a nie ograniczeniem, szczególnie w ponowoczesnych czasach. Stąd w nazwie określenie swojej tożsamości: Ewangelicko-Augsburskiego. Powołanie się Kościoła Luterańskiego w Polsce na Konfesję Augsburską wskazuje na gotowość do podejmowania dialogu nad zagadnieniami naszej wiary z siostrami i braćmi z innych Kościołów.

Takie podejście pozwala na zaangażowanie się w CME osób o różnych przekonaniach oraz CME dla różnych wspólnot, choć jest ono szczególnie skierowane do członków i sympatyków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Umieszczenie w nazwie zwrotu „w Rzeczpospolitej Polskiej” wskazuje, że Centrum nie jest skoncentrowane na działanie wewnątrz jednego Kościoła, ale motywuje chrześcijan do „wyjścia” naprzeciw potrzebującym i do zaangażowania we własnym środowisku, szczególnie dla dobra tych, którzy znajdują się w trudnej (kryzysowej) sytuacji. Trzecim kierunkiem działalności CME jest misja zagraniczna rozumiana jako „międzykulturowe świadectwo wiary wyrażone przez miłość do bliźniego niezależnie od jego rasy, kultury, tradycji i wiary”. Takie świadectwo wymaga poszanowania drugiego, dlatego działania CME poza swoją siedzibą w Dzięgielowie są prowadzone zawsze we współpracy z miejscowymi partnerami (parafiami, organizacjami itp.).

Duchowni:

diakon Paweł Gumpert

ks. Tymoteusz Bujok
tymoteusz.bujok@luteranie.pl

Kontakt:

Adres:
Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
Telefon:
33 852 97 81
E-mail:
cme@cme.org.pl
Strona internetowa:
wwww.cme.org.pl

Cieszyn

Kościół Jezusowy

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Mateusz Mendroch
e-mail: mateusz.mendroch@luteranie.pl

Praktykant
mgr Łukasz Aścik
e-mail: lukasz.ascik@luternie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:00 i 10:00

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 5:00 (Jutrznia), godz. 9:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 5:00 (Jutrznia), godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
Pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
Telefon:
33 857 96 69
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Bażanowice - Kościół św. Trójcy

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Jan Sztwiertnia
e-mail: jan.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Mateusz Mendroch

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:30
Wigilia godz. 22:00
Boże Narodzenie godz. 9:00
Wielki Piątek godz. 16:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
ul. Kościelna 6, 43-440 Bażanowice
Telefon:
33 853 71 65
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Gumna - kaplica

Duchowni:

Proboszcz
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Jan Sztwiertnia
e-mail: jan.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Marcin Podżorski
tel. 33 856 96 94
tel. 506 505 062
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Diakon
dk. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

2 niedziela miesiąca o godz. 8:00
pozostałe niedziele o 10:00

Boże Narodzenie godz. 9:00
Wielkanoc godz.10:00

Kontakt:

Adres:
Beskidzka, 43-426 Gumna
Telefon:
33 857 96 69
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Hażlach

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Jan Sztwiertnia
e-mail. jan.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Marcin Podżorski
tel. 33 856 96 94
tel. 506 505 062
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Diakon
dk. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

1. niedziela miesiąca 8:30
pozostałe niedziele 10:00
Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 10:00
Wielki Piątek godz. 16:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
ul. Spokojna 6, 43-419 Hażlach
Telefon:
33 857 96 69
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Krasna - kaplica

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Jan Sztwiertnia
e-mail: jan.sztwietnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Marcin Podżorski
tel. 33 856 96 94
tel. 506 505 062
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Diakon
dk. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

1. niedziela miesiąca o godz.8:30
3. niedziela miesiąca o 10:00

Kontakt:

Adres:
ul. Bielska, 43-400 Cieszyn, Kransa
Telefon:
33 857 96 69
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Marklowice

Duchowni:

Proboszcz
ks. Janusz Sikora
tel. 506 063 203
e-mail: janusz.sikora@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Dariusz Madzia
tel. 33 857 98 38
tel. 502 263 953
e-mail: dariusz.madzia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Marcin Podżorski
tel. 33 856 96 94
tel. 506 505 062
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Diakon
dk. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 9:00
Boże Narodzenie godz. 9:00
Wielki Piątek godz. 16:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
ul. Frysztacka 171, 43-400 Cieszyn
Telefon:
33 857 96 69
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Ogrodzona

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Jan Sztwiertnia
e-mail: jan.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Marcin Podżorski
tel. 33 856 96 94
tel. 506 505 062
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Diakon
dk. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:30
Boże Narodzenie godz. 9:00
Wielki Piątek godz. 17:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
Orodzona 165, 43-426 Ogorodzona
Telefon:
33 853 71 65
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Puńców - Kościół Jana Chrzciciela

Duchowni:

Proboszcz
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Jan Sztwiertnia
e-mail: jan.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Marcin Podżorski
tel. 33 856 96 94
tel. 506 505 062
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Diakon
dk. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

3. niedziela o godz. 8:30
pozostałe niedziele o 10:00
Boże Narodzenie godz. 5:00 (Jutrznia)
Wielki Piątek godz. 17:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
ul. Cieszyńska 45, 43-400 Puńców
Telefon:
33 857 96 69
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Zamarski - Kościół ap. Piotra i Pawła

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marcin Brzóska
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Chudecki
tel. 33 851 43 97
tel. 502 161 085
e-mail: tomasz.chudecki@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Jan Sztwiertnia
e-mail: jan.sztwietnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Łukasz Gaś
tel. 33 852 75 64
tel. 608 299 833
e-mail: lukasz.gas@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Marcin Podżorski
tel. 33 856 96 94
tel. 506 505 062
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Diakon
dk. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

4 niedziela miesiąca g. 8:30
pozostałe niedziele g. 10:00
Boże Narodzenie godz. 9:00
Wielki Piątek godz. 18:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
ul. Cieszyńska 88, 43-419 Zamarski
Telefon:
33 857 96 69
E-mail:
cieszyn@luteranie.pl
Strona internetowa:
cieszyn.luteranie.pl

Cisownica

Kościół Jana Chrzciciela

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy powstała w 1986 r. Na mocy Uchwały Konsystorza z Stacji Kaznodziejskiej w Cisownicy, należącej do Parafii Ewangelickiej w Ustroniu została erygowana samodzielna Parafia. Nieco wcześniej, po pięciu latach budowy, 21 czerwca 1981 poświęcony został kościół Jana Chrzciciela. Parafia w swej pracy duszpasterskiej stara się docierać do jak najszerszego grona swych parafian.

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marek Twardzik
tel. 33 858 60 81, 502 734 407
e-mail: marek.twardzik@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9:00

Czwartek (Adwent) o godz. 17:00
Piątek (Czas Pasyjny) o godz. 17:00

Wigilia godz. 22:00
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 5:00, 10:00

Kontakt:

Adres:
ul. Cisowa 128, 43-440 Cisownica
Telefon:
33 858 60 81
E-mail:
cisownica@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.cisownica.luteranie.pl

Czechowice-Dziedzice

Kaplica Ewangelicka

Duchowni:

ks. Janusz Holesz
e-mail: janusz.holesz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 9:00

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 9:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 16:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
ul. Słowackiego 18, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon:
32 215 28 68
E-mail:
czechowice@luteranie.pl
Strona internetowa:
czechowice.luteranie.pl

Drogomyśl

Drogomyśl

W spokojnym krajobrazie Żabiego Kraju już od 1788 roku wznosi się sylwetka drogomyskiego kościoła. Ponad korony drzew i dachy domostw, jak rozłożysty dąb wystaje dumnie, tworząc wraz z miejscowym zamkiem architektoniczną całość. Mieszkańcy tego zakątka ziemi cieszyńskiej żyli z uprawy roli i hodowli ryb, ceniąc sobie dostojny dźwięk dzwonów płynący z kościelnej wieży, który wyznacza codzienny rytm pracy, modlitwy i odpoczynku.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu skupia 2650 wiernych mieszkających na terenie 3 gmin. Jest to najdalej na północ wysunięta parafia diecezji cieszyńskiej. Swoim terytorium obejmuje miejscowości: Drogomyśl, Pruchna, Bąków, miasto Strumień, Chybie, Zaborze Ochaby i część Kiczyc.
Parafia swoją oficjalną historię rozpoczyna od roku 1788, aczkolwiek tutejsze dobra zamieszkiwane były prawie wyłącznie przez ewangelików już od II połowy XV wieku. Pomimo dotkliwych zniszczeń ostatniej wojny parafia jest w ciągłym rozwoju. Funkcjonują 2 kościoły i nowoczesna kaplica, 2 domy parafialne oraz sala widowiskowa. Utrzymywane są dwa cmentarze parafialne. Obok regularnych nabożeństw realizowanie są studium Słowa Bożego, projekty ewangelizacyjne oraz spotkania dla kobiet. Kultura muzyczna rozwija się w działalności trzech chórów. Ważnym elementem życia Parafii oraz czynionym świadectwem wiary jest niesiona pomoc poprzez Stację Diakonii ”Effata”.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Karol Macura
tel. 33 857 21 23 wewn.2
tel. 503 049 903
e-mail: karol.macura@luteranie.pl

Proboszcz Pomocniczy
ks. Tomasz Bujok
tel. 33 857 30 03
tel. 501 543 932
e-mail: tomasz.bujok@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 10:00

Wigilia godz. 22:00
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kontakt:

Telefon:
33 8572123
E-mail:
drogomysl@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.drogomysl.luteranie.pl

Bąków - dom modlitwy

Duchowni:

Proboszcz
ks. Karol Macura
tel. 33/ 857 21 23 wewn.2
tel. 503 049 903
e-mail: karol.macura@luteranie.pl

Proboszcz Pomocniczy
ks. Tomasz Bujok
tel. 33 857 30 03
tel. 501 543 932
e-mail: tomasz.bujok@luteranie.pl

Nabożeństwa:

ostatnia niedziela - godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
ul Zielona, 43-246 Bąków
Telefon:
33 8572123
E-mail:
drogomysl@luteranie.pl
Strona internetowa:
drogomysl.luteranie.pl

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego Pruchna

Duchowni:

Proboszcz
ks. Karol Macura
tel. 33 857 21 23 wewn.2
tel. 503 049 903
e-mail: karol.macura@luteranie.pl

Proboszcz Pomocniczy
ks. Tomasz Bujok
tel. 33 857 30 03
tel. 501 543 932
e-mail: tomasz.bujok@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:30

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Piątek godz. 15:00
Wielkanoc godz. 8:30

Kontakt:

Adres:
ul. Główna 66, 43-523 Pruchna
Telefon:
33 8572123
E-mail:
drogomysl@luteranie.pl
Strona internetowa:
drogomysl.luteranie.pl

Dzięgielów

Kościół Eben-Ezer

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie jest najmłodszą parafią w naszej diecezji, gdyż powstała 1 września 2005 roku. Jako samodzielna parafia wyodrębniła się jako foliału parafii w Cieszynie. Posiada kościół Eben Ezer z 1926 roku. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, modlitewne , spotkania młodzieżowe, działa chór parafialny, dziecięcy, zespół muzyczny „Grupa dla Pana” zespół młodzieżowy „Synogarlica” ; prowadzone są spotkania pań, małżeństw, śniadania dla kobiet , czy spotkania uwielbiające dla młodzieży „Wieczór chwały” itd. Parafia posiada Centrum Parafialne „SALEM” gdzie odbywa się większość zajęć zborowych ( ul. Słoneczna 30)
Na terenie parafii działa Diakonat Żeński „Eben – Ezer” ( ul ks. K. Kulisza 45) , który prowadzi Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” dla blisko 90 pensjonariuszy. W Dzięgielowie swoją siedzibę ma Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP( ul. Misyjna 8). Tu od blisko 60 lat organizowana jest największa impreza ewangelizacjna dla Europy środkowo - wschodniej „Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie”( zawsze w I pełny tydzień lipca).

Duchowni:

Proboszcz
ks. Marek Londzin
tel. 602424511
e-mail: marek.londzin@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Kościół Eben-Ezer

Niedziela godz. 10:00

Wigilia godz. 22:00
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Piątek godz. 10:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kaplica Ewangelicka
Dom Opieki "Emaus"

Niedziela godz. 8:45

Wigilia godz. 15:00
Boże Narodzenie godz. 8:45

Wielki Piątek godz. 8:45
Wielkanoc godz. 8:45

Kontakt:

Adres:
ul. Słoneczna 30, 43-445 Dzięgielów
Telefon:
33 852 90 65
E-mail:
dziegielow@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.dziegielow.luteranie.pl

Goleszów

Goleszów

Ewangelicy w Goleszowie mieli swój kościół już w 1550 roku, ale w 1611 roku został im odebrany chociaż stanowili niemal 100% ludności. W okresie prześladowań, które się wtedy rozpoczęły ewangelicy spotykali się w lasach odprawiając tam nabożeństwa. Ten leśny kościół na granicy Lesznej Górnej i Cisownicy nazywali Spowiedziskiem. W 1785 roku rozpoczęli budowę nowego kościoła, który po 2 przebudowach służy do dnia dzisiejszego.
Parafia koncentruje się na prowadzeniu działalności duszpasterskiej m.in. poprzez zajęcia dla dzieci, młodzieży, koła pań, spotkania dla seniorów, spotkania mężczyzn, godziny biblijne. Charakterystycznym dla parafii jest to, że działa w niej 5 chórów, 2 zespoły i orkiestra parafialna.

Duchowni:

Proboszcz
e-mail: ks. Piotr Sztwiertnia
piotr.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Karina Chwastek-Kamieniorz
tel. 33 852 81 04 w.14
e-mail: karina.chwastek-kamieniorz@luteranie.pl

Praktykant
mgr Damian Rusin
e-mail: damian.rusin@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9:00

Środa (Adwent) o godz. 17:00
Piątek (Czas Pasyjny) o godz. 17:00

Wigilia godz. 22:00
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Piątek godz. 9:00 i 17:00
Wielkanoc godz. 5:00 (Jutrznia) i 10:00

Kontakt:

Adres:
ul. Spółdzielcza 9, 43-440 Goleszów
Telefon:
33 852 81 04 w. 12
E-mail:
goleszow@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.goleszow.luteranie.pl

Godziszów

Duchowni:

Proboszcz
bp dr Adrian Korczago
tel. 33 852 81 04
e-mail: adrian.korczago@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Piotr Sztwiertnia
e-mail: piotr.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Bogusław Sebesta
e-mail: boguslaw.sebesta@luteranie.pl

Diakon
diakon Karina Chwastek-Kamieniorz
tel. 33 852 81 04 w.14
e-mail: karina.chwastek-kamieniorz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

1,2,3 niedziela o godz. 9:30

Kontakt:

Telefon:
33 852 81 04
E-mail:
goleszow@luteranie.pl
Strona internetowa:
goleszow.luteranie.pl

Kisielów

Duchowni:

Proboszcz
bp dr Adrian Korczago
tel. 33 852 81 04
e-mail: adrian.korczago@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Piotr Sztwiertnia
e-mail: piotr.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz

Wikariusz
ks. Bogusław Sebesta
e-mail: boguslaw.sebesta@luteranie.pl

Diakon
diakon Karina Chwastek-Kamieniorz
tel. 33 852 81 04 w.14
e-mail: karina.chwastek-kamieniorz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

1,2,3 niedziela o godz. 10:45 (w okresie zimowym 11:00)

Kontakt:

Adres:
ul. Wiejska 7, 34-440 Kisielów
Telefon:
33 852 81 04
E-mail:
goleszow@luteranie.pl
Strona internetowa:
goleszow.luteranie.pl

Kozakowice Dolne

Duchowni:

Proboszcz
bp dr Adrian Korczago
tel. 33 852 81 04
e-mail: adrian.korczago@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Piotr Sztwiertnia
e-mail: piotr.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Bogusław Sebesta
boguslaw.sebesta@luteranie.pl

Diakon
diakon Karina Chwastek-Kamieniorz
tel. 33 852 81 04 w.14
e-mail: karina.chwastek-kamieniorz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 8:00

Kontakt:

Adres:
ul. Główna 34, 43-440 Kozakowice Dolne
Telefon:
33 852 81 04
E-mail:
goleszow@luteranie.pl
Strona internetowa:
goleszow.luteranie.pl

Leszna Górna

Kościół Świętej Trójcy

Duchowni:

Proboszcz
bp dr Adrian Korczago
tel. 33 852 81 04
e-mail: adrian.korczago@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Piotr Sztwiertnia
e-mail: piotr.sztwiertnia@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Bogusław Sebesta
e-mail: boguslaw.sebesta@luteranie.pl

Diakon
diakon Karina Chwastek-Kamieniorz
tel. 33 852 81 04 w.14
e-mail: karina.chwastek-kamieniorz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 11:15

Kontakt:

Adres:
ul. Główna 58, 43-445 Dzięgielów, Leszna Górna
Telefon:
33 852 81 04
E-mail:
goleszow@luteranie.pl
Strona internetowa:
goleszow.luteranie.pl

Istebna

Parafia w Istebnej

Historia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Istebnej sięga swymi korzeniami do okresu rozpowszechniania się nauki mnicha augustiańskiego Ks. Dr Marcina Lutra , który poprzez przybicie na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze dnia 31 października 1517 roku 95 tez, zapoczątkował ruch odnowy Kościoła Chrześcijańskiego zwanego Reformacją . Nauka ks. Dr Marcina Lutra oparta na gruncie Pisma Świętego wyrażała się w czterech prawdach "Solus Chystus - Tylko Chrystus " ; Sola scriptura - Tylko Pismo Św."; Sola werbo - Tylko słowo Boga " ; Sola Fide , Sola Gracia - Tylko z Łaski przez Wiarę . Nauka ta została przyjęta przez lud ziemi cieszyńskiej XVI wieku i stała się największym skarbem kościoła - jako Ewangelia Jezusa Chrystusa dla ówczesnych mieszkańców Beskidzkiej Trójwsi - Istebnej , Koniakowa i Jaworzynki . Wszyscy jej mieszkańcy stali się wyznawcami Luteranizmu w tych okresie historii.
Po śmierci księżnej Cieszyńskiej - Lukrecji . Ziemia cieszyńska została poddana prawu obowiązującemu w ówczesnej Europie "Kogo kraj , tego religia ". Przechodząc pod panowanie władców Katolickich. Nastał czas Kontreformacji na terenie Trójwsi . Wielu mieszkańców zaakceptowało dobrowolnie albo pod przymusem stan rzeczy ale wielu go nie przyjęło i jako ludzie wierni Biblii i żywej wiary w Jezusa Chystusa , potajemnie pielęgnowało swoją wiarę i społeczność nabożeństwa i sakramentów poprzez udział w leśnych , potajemnych nabożeństwach.

Gdy po kilkudziesięciu latach kontrreformacjyjnych prześladowań ewangelicy Śląska Cieszyńskiego uzyskali od cesarza Józefa I zgodę na budowę kościoła "łaski" w Cieszynie. Przedstawiciele gmin podpisali umowę 1 marca 1709 r. ,iż chcą kościół wspólnie wybudować i pomagać " każdy według ubóstwa swego". Byli wśród potwierdzających umowę Bartek Kulhan "fojt" (Wójt) z Istebnej i Jan Juroszek z Jaworzynki. Tradycja podaje, iż wierni idący na nabożeństwa do Cieszyna, również istebniańscy górale , nieśli kamień na budowę kościoła. Uczestniczenie w nabożeństwach w odległym Kościele Jezusowym w Cieszynie wymagało jednak wiele trudu i czasu.

Dopiero patent tolerancyjny cesarza Józefa II z 13 października 1781 roku pozwalał na wybudowanie ewangelickich kościołów. Budowano więc nowe kościoły na terenie Śląska Cieszyńskiego . W 1791 roku poświecono Kościół w Nawsiu koło Jabłonkowa obejmujący swym terytorialnym zasięgiem również Istebną , Koniaków i Jaworzynkę. Życie ewangelików na terenie Beskidzkiej Trójwsi na wiele lat złączone zostało z Parafią w Nawsiu. Uczęszczali tam na nabożeństwa pokonując i zimą i latem wiele kilometrów ,aby przeżywać społeczność Słowa Bożego i Sakramentów w tamtejszym świątyni. W kościele w Nawsiu znajdował się więc nawet istebniański pawłacz , gdzie zborownicy z Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki uczestniczyli w nabożeństwach. W tym kościele chrzcili swoje dzieci, uczęszczali na naukę konfirmacyjną i tam też byli konfirmowani; zawierali związki małżeńskie i inne doniosłe uroczystości życia.
Taka sytuacja trwała, aż do 1920 roku, kiedy to przeprowadzona została granica pomiędzy Polską a Czechosłowacją i odłączyła od parafii nawiejskiej Jaworzynkę , Istebną i Koniaków. Ksiądz Karol Krzywoń ówczesny Proboszcz w Nawsiu dobrze rozumiał trudną sytuację swoich parafian oddzielonych granicą państwową od kościoła nawiejskiego. Stał się więc gorliwym inicjatorem i organizatorem budowy kościoła w Istebnej, co miało umożliwić w przyszłości powstanie samodzielnej Parafii.

W 1924 roku założono cmentarz w Koniakowie i powołano komitet budowy kościoła. Gospodarz Jakub Śliwka z Istebnej ofiarował parcelę pod budowę kościoła. Wybrano projekt architekta Tadeusza Michejdy z Katowic , a przeprowadzenia budowy podjął się inż. Jerzy Grycz z Cieszyna.

Około 20 maja 1927 r. rozpoczęto kopanie fundamentów, a w niedzielę 7 sierpnia tegoż roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego. W Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce mieszkało ok. 450 ewangelików, a uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego zgromadziła ok. 6.000 uczestników z Polski i Czechosłowacji. Aktu poświecenia dokonał zwierzchnik Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP Ks. Biskup Juliusz Bursche z Warszawy w asyście licznych księży .

Do następnego roku pokryto dach czerwoną dachówką, a wieżę blachą miedzianą. Budowa kościoła stanowiła wielki wysiłek finansowy . Przez dwa lata przeprowadzono składki domowe , apelowano do różnych ofiarodawców. Koszt budowy w Istebnej podrażała duża odległość od dworców kolejowych i konieczność transportowania wozami. W związku z narastającymi kosztami przeprowadzono liczne zbiórki wśród ewangelickich parafii po obu stronach Olzy.

W niedziele 3 sierpnia 1930 roku odbyło się poświecenie Kościoła w Istebnej , którego to aktu dokonał Ks. Biskup Juliusz Bursche z Warszawy. Uroczystość ta zgromadziła liczne tłumy wiernych z obu stron Olzy, a dla Parafian z Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki była wielkim świętem i nie zapomnianym na całe życie przeżyciem.

Od 1 października 1932 roku Istebna została przyłączona administracyjnie jako filiał do Parafii w Wiśle. Obsługiwana była przez wiślańskich księży. Rozpoczęło się normalne życie parafialne. Odbywały się lekcje konfirmacyjne na miejscu w Istebnej, a nabożeństwa odbywały się co dwa tygodnie i w święta. W 1934 powstało koło Związku Młodzieży Ewangelickiej. W 1938 roku ufundowano nowy krzyż cmentarny w Koniakowie . W tym czasie naprawiono dach i otynkowano salkę pod Kościołem, która służyła na różne uroczystości i spotkania parafialne. W okresie okupacji Istebną ponownie przyłączono do Nawsia.

Po drugiej wojnie światowej naprawiono wieżę uszkodzoną w 1945 r. przez pocisk artyleryjski. Dach kościoła pokryto blachą cynkową. W 1946 roku z elektryfikowano kościół. Wnętrze kościoła otrzymało nowe organy i w 1949 roku wykonano nowy ołtarz z obrazem namalowanym przez artystę malarza Czesława Kuryatto z Wisły. Zainstalowano trzy dzwony w miejsce pierwszych zabranych na cele wojenne i ogrodzono plac Kościelny.

W najnowszych czasach parafia posiadała gorliwych i oddanych duszpasterz w osobach Ks. Adolfa Franka , który do 1977 opiekował się zborem . Dojeżdżając na nabożeństwa, spotkania, lekcje religii i konfirmacji z Wisły. Pokonując nie jednokrotnie na pieszo latem i zimą ten odcinek drogi. W 1967 roku Istebna stała się samodzielną Parafią, a jej duszpasterz - administratorem Parafii jako Wiślański Proboszcz. Po przejściu na emeryturę opiekę duszpasterską , aż do 1994 roku sprawował Ks. Karol Samiec, który również administrował parafię w Istebnej jako Proboszcz Wiślański. W tym czasie nabożeństwa odbywały się już w każdą niedziele i święta . Podczas sprawowania służby duszpasterskiej na terenie Istebnej. Ks. Karol Samiec zainicjował i przeprowadził budowę Domu Parafialnego z mieszkaniem dla Księdza. Budynek został poświęcony przez Ks. Biskupa Janusza Narzyńskiego w 1984 roku .

W wyniku przeprowadzonej przez Kościół reorganizacji Parafii w Wiśle. Konsystorz mianował z dniem 1 lipca 1994 roku wikariuszem a następnie administratorem Parafii w Istebnej Ks. Marka Londzina, który zamieszkuje na terenie Domu Parafialngo w Istebnej. W niedzielę 6 czerwca 1999 roku zostaje wprowadzony w urząd Proboszcza przez Ks. Biskupa Pawła Anweilera jako pierwszy w jej historii.

26 sierpnia 2006 r. w urząd proboszcza parafii został wprowadzony ks. Alfred Staniek. Aktu dokonał bp. Paweł Anweiler w asyście Biskupa Diecezji Katowickiej, bp. Tadeusza Szurmana i dotychczasowego proboszcza istebniańskiego, obecnie proboszcza w Dzięgielowie - ks. Marka Londzina.

Parafia w Istebnej jest najdalej na południe i najwyżej położoną parafią ewangelicko - augsburską w Polsce. Położenie na styku trzech granic : Polski , Czech i Słowacji sprawia po dziś dzień , że kontakty zwłaszcza z Parafią "matką" w Nawsiu w Czechach są bardzo , żywe i owocne.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Dariusz Madzia
tel. 502 263 953
e-mail: dariusz.madzia@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9:00

Środa (Adwent i Pasja) o godz. 17:00

Wigilia godz. 22:00
Boże Narodzenie godz. 9:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Telefon:
33 855 60 28
E-mail:
istebna@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.istebna.luteranie.pl

Jaworze

Historia
Powstanie Parafii : 1782 r.
Budowa Kościoła : 1782 – 1786 r.
Budowa wieży kościelnej : 1851 – 1852 r.
Rozbudowa Kościoła (dobudowa prezbiterium): 1912 r.
Historia Parafii
W Jaworzu i w Jasienicy już w XVI wieku istniały ewangelickie parafie. W Jaworzu istniał kościół drewniany. Z tego czasu znane są tylko dwa nazwiska pastorów . Byli nimi ks. Lorentius w Jaworzu i ks. Jan August Nesitius w Jasienicy i Jaworzu.
W wyniku kontrreformacji 17.04.1654 zostały ewangelikom w Jasienicy i Jaworzu odebrane kościoły.
W latach 1654 – 1709 ewangelicy Śląska Cieszyńskiego pozbawieni byli kościołów. Miejscami spotkań na nabożeństwach stały się tajemne miejsca w górach: na Równicy, Bukowej, Lesznej Górnej, Cygańskim Lesie w Bielsku Białej i tzw. „Uroczysku” na zboczu Wysokiego w Jaworzu.
Po ogłoszeniu przez cesarza Austrii Józefa II tzw. Patentu Tolerancyjnego w 1781 roku ewangelicy Śląska Cieszyńskiego mogli w swoich miejscowościach budować Domy Modlitwy (bez wieży i dzwonów).
W Jaworzu ówczesny właściciel hrabia Jerzy Laschowski ofiarował parcelę pod Dom Modlitwy, szkołę, plebanię i zabudowania gospodarcze oraz większość materiału na ich budowę.
12.03.1782 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Modlitwy, aktu poświęcenia dokonał ks. T. Barthelmus z Cieszyna. Budowa trwała 4 lata do 1786 roku
Na mocy ogłoszonego przez cesarza Franciszka Józefa I Patentu Cesarskiego ewangelicy w Jaworzu przystąpili 01.05.1851 roku do budowy wieży kościelnej. Budowę zakończono rok później i umieszczono w niej dzwon ofiarowany przez hrabiego A. Saint Genois w 1794 roku, a w 1862 roku zawieszono dwa kolejne. W 1880 ewangelicy założyli w Jaworzu swój cmentarz.
W 1912 roku parafia dokonała przebudowy kościoła, dobudowując prezbiterium (część ołtarzową).
Do Parafii oprócz Jaworza należą ewangelicy okolicznych wiosek: Jasienicy, Świętoszówki, Bierów i Grodźca Śląskiego (a do 1992 roku z Wieszcząt, Roztropic, Łazów, Bielowicka) oraz z części Bielska-Białej.
Parafia posiada kościoły w Jaworzu i Jasienicy oraz kaplicę w Świętoszówce.
Od powstania Parafii w 1782 roku proboszczami w Jaworzu byli:
Ks. Jan Kłapsia
Ks. Jan Chmiel
Ks. Franciszek Czjżek
Ks. Jerzy Filipek
Ks. Herman Kotschy
Ks. Paweł Wałach
Ks. Jerzy Ruśniok
Ks. Jan Lasota
Ks. Artur Gerwin
Ks. Hugon Pudell
Ks. Jan Lasota
Ks. Ryszard Janik
Ks. Władysław Wantulok

Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, spotkania młodzieżowe, działa chór ewangelicki, zespół Cantate, koło zainteresowań, 2 koła pań i oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Od 1997 roku ukazuje się kwartalnik informatora parafialnego “Z życia i wiary”.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Władysław Wantulok
tel. 608 667 823
e-mail: wladyslaw.wantulok@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Andrzej Krzykowski
tel. 692 176 953
e-mail: andrzej.krzykowski@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 10.00

Boże Narodzenie godz. 5:00 (Jutrznia), 10:00

Wielki Piątek godz. 9:00 (pokutne), 10:00, 17:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
Plac Kościelny 25, 43-384 Jaworze
Telefon:
33 817 22 79
E-mail:
jaworze@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.jaworze.luteranie.pl

Jasienica kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Duchowni:

Proboszcz
ks. Władysław Wantulok
tel. 608 667 823
e-mail: wladyslaw.wantulok@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Andrzej Krzykowski
tel. 692 176 953
e-mail: andrzej.krzykowski@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:00

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 8:00

Wielki Piątek godz. 8:00
Wielkanoc godz. 8:00

Kontakt:

Telefon:
33 817 22 79
E-mail:
jaworze@luteranie.pl
Strona internetowa:
jaworze.luteranie.pl

Świętoszówka kaplica

Duchowni:

Proboszcz
ks. Władysław Wantulok
tel. 608 667 823
e-mail: wladyslaw.wantulok@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Andrzej Krzykowski
tel. 692 176 953
e-mail: andrzej.krzykowski@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 10:00
Wigilia godz. 17:30

Kontakt:

Adres:
Szkolna, 43-386 Świętoszówka
Telefon:
33 817 22 79
E-mail:
jaworze@luteranie.pl
Strona internetowa:
jaworze.luteranie.pl

Międzyrzecze Górne

Międzyrzecze Górne

Ewangelicyzm w Międzyrzeczu ma swoje głębokie korzenie i historię. Już w okresie reformacji- podobnie jak w całym Księstwie Cieszyńskim, również w Międzyrzeczu znaczna większość mieszkańców przyjęła wyznanie ewangelickie. Przez prawie 100 lat w ewangelickich rękach znajdował się nieistniejący już kościół w Międzyrzeczu. Pierwszym pastorem był ks. Baltazar Matthia. W 1866 roku został wybudowany kościół ewangelicki w Międzyrzeczu, który służy wyznawcom po dzień dzisiejszy.
Parafia prowadzi rozległą działalność duszpasterską- organizowane są spotkania biblijne, młodzieżowe, zajęcia z konfirmantami, szkółki niedzielne, nabożeństwa dla Seniorów. Działa chór parafialny i dziecięcy. Organizowane są rodzinne spotkania świąteczne i z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka, półkolonie. Od 2003 roku Parafia wydaje „ Posłańca Parafialnego”

Duchowni:

Proboszcz
ks. Andrzej Dyczek
tel. 609 865 006
e-mail: andrzej.dyczek@luteranie.pl

Diakon
Barbara Adamus
tel. 509 789 012
e-mail: barbara.adamus@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 10:00

Adwent: Środa godz. 17:00
Czas Pasyjny: piątek godz. 17:00

Wigilia godz. 15:00
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Piątek godz. 10:00
Wielkanoc godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
Międzyrzecze 239, 43-392 Międzyrzecze Górne
Telefon:
33 815 55 23
E-mail:
miedzyrzecze@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.miedzyrzecze.luteranie.pl

Mazańcowice Kościół Zbawiciela

Duchowni:

Proboszcz
ks. Andrzej Dyczek
tel. 609 865 006
e-mail: andrzej.dyczek@luteranie.pl

Diakon
Barbara Adamus
tel. 509 789 012
e-mail: barbara.adamus@luteranie.pl

Nabożeństwa:

W 2. i 4 niedzielę miesiąca godz. 8.30

Adwent: środa godz. 18:00
Czas Pasyjny piątek godz. 18:00

Wigilia - 16:30
Wielki Piątek - 15:00

Kontakt:

Adres:
Strzelców Podhalańskich, 43-391 Mazańcowice
Telefon:
33 815 55 23
E-mail:
miedzyrzecze@luteranie.pl
Strona internetowa:
miedzyrzecze.luteranie.pl

Skoczów

Kościół Trójcy Świętej w Skoczowie

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Skoczowie powstała w roku 1865 kiedy to wybudowano kościół św. Trójcy, a następnie plebanię i szkołę. Do parafii należą tez trzy kościoły filialne: w Dębowcu, w Simoradzu i w Pierśćcu, gdzie odbywają się regularne nabożeństwa i rozwija się życie kościelne. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród różnych grup wiekowych. Odbywają się szkółki niedzielne, spotkania młodzieży, godziny biblijne, spotykają się kobiety, mężczyźni i małżeństwa. W parafii działa kilka chórów i zespołów muzycznych. Nabożeństwa niedzielne ze Skoczowa są transmitowane przez internet.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Alfred Borski
tel. 692 540 345
e-mail: alfred.borski@luteranie.pl

Wikariusz
Ks. Krzysztof Śledziński
e-mail: krzysztof.sledzinski@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Oskar Wild
e-mail: oskar.wild@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Beata Janota
e-mail: beata.janota@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Nabożeństwa w niedzielę o 8:00 i 10:00

1 i 3 niedziela miesiąca o 8:00 nabożeństwo młodzieżowe

Kontakt:

Adres:
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74, 43-430 Skoczów
Telefon:
33 853 34 91
E-mail:
skoczow@luteranie.pl
Strona internetowa:
skoczow.luteranie.pl

Kościół ewangelicki w Dębowcu

Duchowni:

Proboszcz
ks. Alfred Borski
tel. 692 540 345
e-mail: alfred.borski@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Bogdan Wawrzeczko
tel. 33 853 34 91 wew. 24
e-mail: bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl

Wikariusz
Ks. Marcin Ratka-Matejko
tel. 690 670 704
e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl

Nabożeństwa:

1 i 2 niedziela miesiąca 8:30
3 i 4 niedziela miesiąca 10:00

Kontakt:

Adres:
Cieszyńska 4, 43-423 Dębowiec
Telefon:
33 853 34 91
E-mail:
skoczow@luteranie.pl
Strona internetowa:
debowiec.luteranie.pl

Kościół ewangelicki w Pierśćcu

Duchowni:

Proboszcz
ks. Alfred Borski
tel. 692 540 345
e-mail: alfred.borski@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Bogdan Wawrzeczko
tel. 33 853 34 91 wew. 24
e-mail: bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl

Wikariusz
Ks. Marcin Ratka-Matejko
tel. 690 670 704
e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl

Nabożeństwa:

niedziela godz. 10:00

Kontakt:

Adres:
Komunalna 9, 43-430 Pierściec
Telefon:
33 853 34 91
E-mail:
skoczow@luteranie.pl
Strona internetowa:
skoczow.luteranie.pl

Kościół Ducha Świętego w Simoradzu

Duchowni:

Proboszcz
ks. Alfred Borski
tel. 692 540 345
e-mail: alfred.borski@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Bogdan Wawrzeczko
tel. 33 853 34 91 wew. 24
e-mail: bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl

Wikariusz
Ks. Marcin Ratka-Matejko
tel. 690 670 704
e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl

Nabożeństwa:

1 i 2 niedziela miesiąca godz. 10:00
3 i 4 niedziela miesiąca godz. 8:00

Kontakt:

Adres:
ul. Główna 77, 43-426 Simoradz
Telefon:
33 853 34 91
E-mail:
skoczow@luteranie.pl
Strona internetowa:
skoczow.luteranie.pl

Stare Bielsko

Kościół Jana Chrzciciela

Duchowni:

Proboszcz
ks. dr Piotr Szarek
tel. 799 292 420
e-mail: piotr.szarek@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Artur Woltman
e-mail: artur.woltman@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 9.30
Piątek godz. 17:00

Wigilia godz. 16:00
Boże Narodzenie godz. 9:30

Wielki Piątek godz. 9:30, 17:00
Wielkanoc godz. 9:30

Kontakt:

Adres:
ul. Pod Grodziskiem 9, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:
33 812 23 86
E-mail:
starebielsko@luteranie.pl
Strona internetowa:
starebielsko.luteranie.pl

Bielsko-Biała - Kamienica

Duchowni:

Proboszcz
ks. dr Piotr Szarek
tel. 799 292 420
e-mail: piotr.szarek@luteranie.pl
piotr.szarek@starebielsko.org

Wikariusz
ks. Artur Woltman
e-mail: artur.woltman@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:00

II dzień Bożego Narodzenia godz. 8:00
Poniedziałek Wielkanocny godz. 8:00

Kontakt:

Adres:
Rajska 12, 43-316 Bielsko-Biała
Telefon:
33 812 23 86
E-mail:
starebielsko@luteranie.pl
Strona internetowa:
starebielsko.luteranie.pl

Ustroń

Kościół ap. Jakuba Starszego

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu jest jedną z największych parafii luterańskich w Polsce. Liczy około 3500 wiernych skupiających się w Ustroniu, Polanie, Dobce oraz Lipowcu. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, spotkania emerytów, spotkania z Biblią, spotkania młodzieżowe, spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Działają 2 chóry, 2 chórki dziecięce i zespół wokalno-instrumentalny, Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich, Koło Diakonijne „Samarytanin”. Parafia prowadzi Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w ramach którego prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej, rękodzieło artystyczne, warsztaty plastyczne dla dzieci, kurs języka niemieckiego oraz porady i konsultacje z psychologiem. Przy parafii działa Stowarzyszenie „Maria-Marta” prowadzące szeroko rozumianą pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym. Parafia wydaje kwartalnik o nazwie „Głos Parafialny”. Proboszczem parafii jest ks. radca Piotr Wowry, zaś wikariuszami ks. Dariusz Lerch i ks. Oskar Wild.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Dariusz Lerch
tel. 792 666 953
e-mail: dariusz.lerch@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Zbigniew Obracaj
e-mail: zbigniew.obracaj@luteranie.pl

Diakon
dk. Dorota Obracaj
e-mail: dorota.obracaj@luteranie.pl

Diakon
dk. Urszula Śliwka
tel. 669 012 482
e-mail: urszula.sliwka@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 8:30 i 10:30
Środa (Adwent, Czas Pasyjny) o godz. 17:00

Kontakt:

Adres:
pl. ks. Karola Kotschego 4, 43-450 Ustroń
Telefon:
33 854 24 17
E-mail:
ustron@luteranie.pl
Strona internetowa:
ustron.luteranie.pl

Dobka - kaplica

Duchowni:

Proboszcz
ks. radca Piotr Wowry
tel. 606 409 489
e-mail: piotr.wowry@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Dariusz Lerch
tel. 792 666 953
e-mail: dariusz.lerch@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Michał Matuszek
e-mail: michal.matuszek@luteranie.pl

Diakon
diak. Urszula Śliwka
tel. 669 012 482
e-mail: urszula.sliwka@luteranie.pl

Nabożeństwa:

niedziela - 8:30

Kontakt:

Adres:
ul. Orłowa 2, 43-450 Ustroń
Telefon:
33 854 24 17
E-mail:
ustron@luteranie.pl
Strona internetowa:
ustron.luteranie.pl

Lipowiec - dom prywatny

Duchowni:

Proboszcz
ks. radca Piotr Wowry
tel. 606409489
e-mail: piotr.wowry@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Dariusz Lerch
tel. 792666953
e-mail: dariusz.lerch@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Michał Matuszek
e-mail: michal.matuszek@luteranie.pl

Diakon
diak. Urszula Śliwka
tel. 669012482
e-mail: urszula.sliwka@luteranie.pl

Nabożeństwa:

1 i 3 niedziela m-ca - 10:30

Kontakt:

Adres:
ul. Wesoła 61, 43-450 Ustroń
Telefon:
33 854 24 17
E-mail:
ustron@luteranie.pl
Strona internetowa:
ustron.luteranie.pl

Polana

Duchowni:

Proboszcz
ks. radca Piotr Wowry
tel. 606 409 489
e-mail: piotr.wowry@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Dariusz Lerch
tel. 792 666 953
e-mail: dariusz.lerch@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Michał Matuszek
e-mail: michal.matuszek@luteranie.pl

Diakon
diak. Urszula Śliwka
tel. 669 012 482
e-mail: urszula.sliwka@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 10:00
Środa (Adwent, Czas Pasyjny) o godz. 17:00

Kontakt:

Adres:
ul. Polańska 87, 43-450 Ustroń
Telefon:
33 854 36 17
E-mail:
ustron@luteranie.pl
Strona internetowa:
ustron.luteranie.pl

Wieszczęta-Kowale

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wieszczęta-Kowale erygowana została z części Parafii w Jaworzu i Skoczowie 01.07.1992 roku. Kościół Pojednania poświęcony 11.09.1949 roku jest drugim obiektem sakralnym stojącym na cmentarzu ewangelickim. Pierwsza kaplica poświęcona 22.06.1916 została całkowicie zniszczona w trakcie działań II wojny światowej w 1945 roku.
Przy Parafii działa chór mieszany, koło pań i międzyszkolny punk katechetyczny dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Piotr Janik
tel. 33 8154017
e-mail: piotr.janik@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9.00 (w 1 I 3 niedzialę miesiąca nabożeństwa z sakramentem Wieczerzy Pańskiej)

Środa (Adwent) o godz. 17:00
Piątek (Czas Pasyjny) o godz. 17:00

Wigilia godz. 17:00, 22:00
Boże Narodzenie godz. 9:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
Wieszczęta 114, 43-386 Świętoszówka
Telefon:
33 8154017
E-mail:
wieszczeta@luteranie.pl

Wisła

Kościół ap. Piotra i Pawła,

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle ma tradycje sięgające drugiej połowy XVI wieku, kiedy na terenie Wisły pojawili się pierwsi osadnicy ewangelickiego wyznania. W 1838 r. wybudowano kościół ap. Piotra i Pawła służący wiślańskiemu zborowi do dziś. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, spotkania młodzieżowe, działa chór i koło pań. W 2003 r. założono wydawnictwo Luteranin, które zajmuje się wydawaniem książek i czasopisma „Luteranin”.

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Waldemar Szajthauer
e-mail: waldemar.szajthauer@luteranie.pl

Wikariusz
ks. Mikołaj Kotkowski
e-mail: mikolaj.kotkowski@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:45 i 11:00

Boże Narodzenie godz. 5.00 (Jutrznia) i 8.45 i 11.00

Wielki Piątek godz. 8.45 i 17.00
Wielkanoc godz. 8.45 i 11.00

Kaplica cmentarna "na Groniczku"
Wielkanoc godz. 5.00 - Jutrznia

Kontakt:

Adres:
ul. 1 Maja 49, 43-460 Wisła
E-mail:
wisla@luteranie.pl
Strona internetowa:
wisla.luteranie.pl

Wisła Czarne

Duchowni:

Proboszcz:
ks. Marek Michalik
e-mail: marek.michalik@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela godz. 8:45
Piątek (adwent i pasja) godz. 17:00

Wigilia godz. 22.00

Wielki Piątek godz. 8.45, 17.00
Wielkanoc godz. 8.45

Kontakt:

Adres:
ul. Cieńków 3, 43-460 Wisła
E-mail:
czarne@luteranie.pl
Strona internetowa:
czarne.luteranie.pl

Wisła Głębce

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Głębcach do końca listopada była integralną częścią Parafii Wisła. Decyzją Konsystorza, z dniem 01 grudnia 1994 r. powstała w Wiśle Głębcach samodzielna Parafia. Pierwszym administratorem został ks. Tadeusz Byrt. W listopadzie 1996 roku został wprowadzony w urząd Proboszcza.
Życie religijne w Wiśle Głębcach skupiało się od 1982r w kaplicy, którą wybudowano z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii wiślańskiej ks. Karola Samca
W kaplicy było miejsce dla ok. 15% Parafian. Wierni zmuszeni byli do zajmowania miejsc na krzesłach rozstawionych w przedsionku, w korytarzach i na klatkach schodowych. Brak miejsc i ciasnota pomieszczeń nie służyły integracji parafialnej rodziny. Wspólne przeżywanie świąt i uroczystości kościelnych było niemożliwe.
Po powstaniu samodzielnej parafii, snując plany na przyszłość, trudno było w tych planach nie umieścić budowy nowego kościoła.
Plac pod budowę nowego kościoła poświęcił Słowem Bożym i modlitwą Biskup Diecezjalny ks. Bp. Paweł Anweiler dn. 16 sierpnia 2004 r natomiast położenie i poświęcenie kamienia węgielnego w murach budowanego kościoła dokonał Biskup Kościoła Ks. Bp Janusz Jagucki dn. 12 sierpnia 2006 r.
Poświęcenie nowego kościoła przez Biskupa Kościoła Ks. Bp Jerzego Samca odbędzie się 13 sierpnia 2017r.
W parafii oprócz niedzielnych i świątecznych nabożeństw odbywają się: cotygodniowe spotkania „ Z Biblią”, spotkania młodzieży, próby chórów - mieszanego i dziecięcego, comiesięczne spotkania Koła Pań.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Tadeusz Byrt
tel. 604 624 582
e-mail: tadeusz.byrt@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9:00

środa (adwent) godz. 17:00
piątek (pasja) godz. 17:00

Wigilia godz. 23:00
Boże Narodzenie godz. 9:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 9:00

Kontakt:

Adres:
ul. Kopydło 66, 43-460 Wisła
Telefon:
33 855 33 56
E-mail:
glebce@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.glebce.luteranie.pl

Wisła Jawornik

Wisła Jawornik

01 maja 1983 r. ks. bp Janusz Narzyński dokonał poświęcenia Domu Katechetycznego w Wiśle Jaworniku. Miał służyć nie tylko mieszkańcom Jawornika, ale całej Jednocie Kościoła, przyjmując dzieci, młodzież i dorosłych na wypoczynek. 01.12.1994 decyzją Konsystorza Kościoła powstała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Jaworniku.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Marcin Podżorski
e-mail: marcin.podzorski@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 9.00

Wigilia godz. 22:00
Boże Narodzenie godz. 10:00

Wielki Piątek godz. 9:00, 17:00
Wielkanoc godz. 6:00, 10:00

Nabożeństwa tygodniowe:
środa (adwent) godz. 17:00
piątek (pasja) godz. 17:00

Kontakt:

Adres:
ul. Jodłowa 8A, 43-460 Wisła
Telefon:
33 855 17 15
E-mail:
jawornik@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.jawornik.eu

Wisła Malinka

Wisła Malinka

Dom Modlitwy w Wiśle Malince został poświęcony w niedzielę 3 czerwca 1956 roku. W roku 1985 rozpoczęto budowę domu parafialnego, którą ukończono jesienią 1989 r. Od tego czasu kilkakrotnie przebudowywano i remontowano wnętrze kaplicy. Dnia 1 stycznia 1995 roku decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP została erygowana nowa Parafia Wisła Malinka. Proboszczem od 21.09.1996 jest ks. Leszek Czyż. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską organizując regularne spotkania: dla kobiet, matek z małymi dziećmi, młodzieży gimnazjalnej i starszej, modlitewne, małżeńskie, próby chóru dziecięco-młodzieżowego, grupy domowe oraz godziny biblijne w domach starszych parafian. W Parafii działa także zespół muzyczny Cześć, który, oprócz tego, że koncertuje w wielu miejscach naszego kraju, prowadzi wspólny śpiew w czasie niedzielnych nabożeństw i innych uroczystości parafialnych. W swoim dorobku ma już dwie płyty CD. Od kilku lat nasza parafia jest współorganizatorem Śniadań dla Kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, Kolacji Paschalnej w Hotelu Vestna w Wiśle Malince oraz obozów językowych English Camp.

Duchowni:

Proboszcz
ks. Leszek Czyż
tel. 505 100 901
e-mail: leszek.czyz@luteranie.pl

Nabożeństwa:

Niedziela o godz. 10.15

Czwartek (Adwent/Czas Pasyjny) o godz. 16:30

Wigilia godz. 22:30
Boże Narodzenie godz. 10:15

Wielki Piątek godz. 10:15, 17:15
Wielkanoc godz. 8:30, 10:30

Kontakt:

Adres:
ul. Cieńkowska 5, 43-460 Wisła
Telefon:
33 855 36 29
E-mail:
malinka@luteranie.pl
Strona internetowa:
www.malinka.luteranie.pl

Mapa parafii