Konsekracja bp. Věslava Szpaka

W niedzielę 28 października 2018 roku w Bystrzycy (Republika Czeska) konsekrowano ks. Věslava Szpaka na biskupa Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. 

Aktu konsekracji dokonał bp Marián Čop, zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej w asyście bp. Adriana Korczago, reprezentującego Diecezję Cieszyńską i bp. Tomasza Tyrlika ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Obecny był także ks. Adam Malina, prezes Synodu, który składał nowo wprowadzonemu biskupowi życzenia w imieniu całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej liczy obecnie 5 412 wiernych należących do pięciu parafii oraz dziesięciu duchownych.

Fot. Lukáš Szlaur

Najnowsze wpisy

  • Ewangelickie Dni Kościoła 2022

    Zaproszenie bp. Adriana Korczago, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na Ewangelickie Dni Kościoła, które odbędą się w 2022 roku.

    Czytaj więcej
  • Zmarła śp. Barbara Enholc-Narzyńska

    W wieku 88 lat zmarła w Warszawie śp. Barbara Enholc-Narzyńska, ekumenistka, długoletnia Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, inicjatorka Ekumenicznego Przekładu Biblii. Pogrzeb odbył się w sobotę 27 lipca 2019 roku w Warszawie.

    Czytaj więcej