160 lat „Zwiastuna Ewangelickiego” i wręczenie Nagród im. ks. Leopolda Otto

15 stycznia 2023 roku w kościele św. Trójcy w Warszawie odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z jubileuszem 160 lat „Zwiastuna Ewangelickiego”, drukowanego obecnie w Wydawnictwie Augustana mającego siedzibę na terenie Diecezji Cieszyńskiej oraz wręczeniem Nagród im. ks. Leopolda Otto.

Nabożeństwo prowadzili: Biskup Kościoła Jerzy Samiec, Biskup Diecezji Katowickiej Marian Niemiec, Dyrektor Wydawnictwa Augustana ks. Jerzy Below oraz wikariusz parafii św. Trójcy w Warszawie ks. Małgorzata Gaś. Radę Diecezjalną Diecezji Cieszyńskiej reprezentował ks. radca Waldemar Szajthauer. Za organami zasiadł dr Roman Szlaużys. Wystąpił także Chór Semper Cantamus pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak.

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, który nawiązując do fragmentu biblijnego wyjętego z 2. Księgi Mojżeszowej 33,18-23 podkreślił, że Bóg objawia się ludziom na różne, często trudno dostrzegalne sposoby. Świadomość Bożej obecności oraz poznanie Go niosą za sobą pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny. Jednym z wymiarów tej służby jest wydawanie czasopisma „Zwiastun Ewangelicki”, które zostało zapoczątkowane przed 160 laty przez ks. Leopolda Otto.

Ks. dyr. Jerzy Below przybliżył historię powstania i rozwoju czasopisma, które w 1863 roku ukazało się pod tytułem „Zwiastun Ewangeliczny”, kiedy to ks. Leopold Otto pełnił służbę duchownego w parafii św. Trójcy w Warszawie.

Za systematyczne towarzyszenie ewangelikom w drodze wiary poprzez wideo-publikacje, co było szczególnie potrzebne w okresie pandemii, Nagrodę im. ks. Leopolda Otto otrzymały: Chrześcijańska Telewizja Internetowa działająca na Górnym Śląsku oraz Studio Lutheraneum działające przy parafii św. Trójcy w Warszawie. Laudację na temat Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej wygłosił bp Marian Niemiec, a w odniesieniu do Studia Lutheraneum i jego zespołu ks. Jerzy Below.

Chrześcijańska Telewizja Internetowa powstała w 2013 roku z inicjatywy obecnych na nabożeństwie jubileuszowym ks. Jana Kurko z Bytomia-Miechowic i ks. Andrzeja Wójcika z Gliwic. Telewizja transmituje nabożeństwa, wykłady, koncerty, programy dla dzieci i rozważania. Szczególnym wymiarem jej działalności jest prowadzenie „Codziennika biblijnego”. Obecnie w inicjatywę zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób.

Studio Lutheraneum zostało założone przed trzema laty. Mieści się w kościele św. Trójcy w Warszawie. Zespół Studia Lutheraneum tworzy parafialny kanał na YouTube pod nazwą „Luteranie w Warszawie”, a w nim cykle programów, takie jak: „Ewangelickie ABC”, „Ewangelickie Fundamenty Warszawy”, „Rozmowy pod Kopułą”, „Cmentarnym szlakiem”, „Wywiady Studia Lutheraneum”, podcasty zawierające rozważania Słowa Bożego. Udostępniane treści tłumaczone są język migowy.

Nagroda im. ks. Leopolda Otto przyznawana jest corocznie przez „Zwiastun Ewangelicki” jako hołd złożony założycielowi tego czasopisma. Jest przypomnieniem wielkiej postaci polskiego luteranizmu, która nową drogą poprowadziła Kościół ewangelicki w Polsce. Od roku 2003 otrzymują ją osoby, aktywnie udzielające się w dziedzinach, w których zasłużył się ks. Leopold Otto lub do działania w których mocno motywował ówczesnych ewangelików. Wyróżnienie to jest nagrodą honorową i stanowi ją statuetka z płaskorzeźbą patrona nagrody”. – podaje strona internetowa Zwiastuna Ewangelickiego.

Fot. „Zwiastun Ewangelicki”, Chrześcijańska Telewizja Internetowa, Wikipedia.

Najnowsze wpisy